Pålagt overtid:

Hevder norske arbeidsgivere jukser med arbeidstida

Benytter smutthull i Arbeidsmiljøloven for å pålegge ansatte å jobbe mer overtid.

PÅLAGT OVERTID: Mange arbeidstakere pålegges å jobbe ekstra, uten at de i praksis har en stilling som tilsier det.
PÅLAGT OVERTID: Mange arbeidstakere pålegges å jobbe ekstra, uten at de i praksis har en stilling som tilsier det. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En undersøkelse gjennomført av arbeidstakerorganisasjonen Lederne, viser at opptil tre av ti arbeidsgivere jukser med arbeidstida.

Ved å gi arbeidstakerne feilaktige stillingstitler, kan de pålegge ansatte å jobbe mer overtid.

Misbruker unntak for overtidsarbeid

I Arbeidsmiljøloven er det nemlig unntak fra reglene for overtid både for de med lederstillinger og de med en særlig uavhengig stilling.

Men ikke alle har arbeidsoppgaver som matcher stillingsbeskrivelsen, viser Norsk Ledelsesbarometer 2016, som er gjennomført av AFI for Lederne, hvor over 3.100 mellomledere deltok i undersøkelsen.

31 prosent svarer at de jobber i en stilling som arbeidsgiver har fritatt fra vanlige bestemmelser om arbeidstid. Imidlertid kommer det fram at de som står i stillinger som er unntatt bestemmelsene jevnt over ikke har mer selvstendighet enn de som ikke er unntatt.

– Vi har nå avdekket at dette unntaket sannsynligvis misbrukes i mange bedrifter. Unntaksbestemmelsen har blitt et smutthull, sier Jan Olav Brekke i Lederne i en pressemelding.

Han sier videre at funnene mer enn antyder at det skjer en uthuling i arbeidsmiljøloven, der enkelte arbeidsgivere spekulerer i å bruke unntaksbestemmelsen for å pålegge medarbeiderne å jobbe overtid.

- Her er det på sin plass med en opprydding, påpeker Brekke.

Ingen grunn til å tro at reglene omgås

Vi har bedt arbeidsgiverorganisasjonen NHO kommentere resultatene i Ledernes undersøkelse. Avdelingsdirektør Margrethe Meder sier til Dinside at deres oppfatning er at bedriftene forholder seg lojalt til regelverket.

- Vi har ingen grunn til å tro at det legges opp til omgåelser. Bestemmelsen om hva som er en særlig uavhengig stilling, forutsetter nødvendigvis konkrete vurderinger, noe som i enkelte tilfeller kan være utfordrende, sier Meder.

Hun legger til at deres inntrykk er at en del arbeidsgivere er usikre på de nærmere grensegangene, og at der er god informasjon et nøkkelord.

De færreste har en særlig uavhenging stilling

Arbeidstilsynet bekrefter at det skal mye til for at en stilling rettmessig kan defineres som «særlig uavhengig.»

- Arbeidstaker må ha særlig ansvarsfullt og overordnet arbeid. Arbeidet må dessuten kreve stor grad av fleksibilitet. Det må være slik at du faktisk selv styrer din egen arbeidstid, og du skal selv kunne prioritere dine oppgaver, hva som skal gjøres og hva som skal delegeres til andre, forteller jurist Anders Ellefsen i Arbeidstilsynet til Dinside.

Arbeidstaker må altså kunne stå relativt fritt til selv å bestemme når arbeidet skal utføres og hvordan arbeidet skal utføres. Det å arbeide i prosjekt er eksempelvis ikke tilstrekkelig.

Se hva du bør gjøre om dette gjelder deg

Befinner du deg i en stilling som du mener ikke har mer selvstendighet, som i eksemplene over, hvor du likevel forventes å jobbe utover normal arbeidstid, bør du ta grep.

- Ansatte som føler seg urettmessig definert som i en særlig uavhengig stilling – og dermed tvinges til å jobbe overtid, anbefales til først å snakke med tillitsvalgte og leder på arbeidsplassen, sier Ellefsen.

Han sier videre at det kan være hensiktsmessig å få definert internt i virksomheten hvilke type stillinger som skal anses å være en særlig uavhengig stilling og hvilke som faller utenfor sett opp mot lovens ordlyd.

Blir du og arbeidsgiver derimot ikke enige, kan ikke Arbeidstilsynet gå inn i en tvist, men kan gi veiledning om nødvendig.

- Er det uenighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvorvidt stillingen er særlig uavhengig, må saken bringes inn for domstolene for en endelig avgjørelse, sier Ellefsen.