Regjeringens samarbeidsavtale viser blant annet at minstefradraget skal ned. Foto: All Over Press
Regjeringens samarbeidsavtale viser blant annet at minstefradraget skal ned. Foto: All Over PressVis mer

Her vil den nye regjeringen endre i økonomien din

Foreslår lavere arveavgift og høyere minstefradrag.

I går kunne Høyre, FrP, Venstre og KrF legge frem avtalen som viser hva de har kommet til enighet om for et videre samarbeid.

LES OGSÅ:

Flere av punktene i avtalen vil påvirke nordmenns økonomi, inkludert boligeiere - både de som allerede eier og de som sparer til en framtidig bolig.

Den nye regjeringen vil dessuten øke minstefradraget og redusere arveavgiften, i tillegg til å gjøre flere endringer som påvirker barnefamiliene.

Minstefradraget opp - arveavgiften ned

Den nye regjeringen vil også øke minstefradraget på skatten, det vil si hvor stor del av inntekten din som er skattefri. Du vil altså kunne tjene noe mer før skatten slår inn.

Samarbeidsavtalen slår også fast at arveavgiften skal reduseres. I dag betaler man avgift på beløp over 470.000 kroner.

Enn så lenge kan det være greit å være klar over at forskudd på arv blir dobbelt gunstig for mottakerne.

Dyrere barnehage (for noen)

Ett av punktene i Samarbeidsavtalen går ut på å øke differensieringen av foreldrebetalingen i barnehager og SFO. Høyre har i tidligere budsjettbehandlinger gått inn for å øke den månedlige maksprisen med 200 kroner, ifølge BT, for å samtidig redusere prisen for de med lavest inntekt. Dermed kan dagens makspris gå opp fra 2.330 til 2.530 kroner.

Per i dag er det et krav om at alle kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling, men kommunene kan selv bestemme om de ønsker å tilby inntektsgradert betalingsordning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Hvordan en eventuell differensiering av foreldrebetalingen i SFO vil slå ut er usikkert, ettersom SFO ikke har makspris, og kommunene selv får bestemme hva det skal koste.

Les også: Slik får du mest i foreldrepenger

Høyere engangsstønad og kortere pappaperm

Også for de som får barn for første gang foreslår samarbeidspartiene endringer. I Samarbeidsavtalen slår de blant annet fast at de vil øke engangsstønaden. Dette er den utbetalingen man får ved fødsel eller adopsjon, dersom man ikke har rett til foreldrepenger.

Hvor mye engangsstønaden skal settes opp er det foreløpig ikke sagt noe om. Beløpet er i dag på 35.263 kroner.

En av Høyres kampsaker har før valget vært å endre på ordningen for foreldrepermisjon. Med dagens regelverk har far rett til 14 ukers foreldrepermisjon. I avtalen til de fire partiene slås det fast at de vil sette ned fedrekvoten til 10 uker, men samtidig åpne for en "tillitsbasert unntaksordning etter objektive kriterier". Om de fire ukene som skal kuttes, blir overført til mor eller forsvinner, er det foreløpig ikke sagt noe om.

Før valget foreslo både Høyre og FrP å dessuten å kutte i overgangsstønaden, noe det ikke står noe om i Samarbeidsavtalen.