Her klager du

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Begynn med å kontakte Forbrukerrådet i fylket ditt for å få råd om du bør gå videre med klagen. I så tilfelle, er klagenemndene rette instans.

Det finnes antagelig flere klagenemnder enn du har hørt om. Du har kanskje hørt om de fylkesvise klagenemndene som finnes, blant annet på håndverkertjenester.

Klageomfanget i de landsomfattende nemndene varierer sterkt. De små nemndene, som Klagenemnda for fotografiarbeider, mottar et begrenset antall klager i året.

De store nemndene, som Forsikringsklagekontoret, Klagenemnder for eiendomsmeglertjenester og Bankklagenemnda, mottar flere hundre skriftlige klager årlig. Antall henvendelser er langt høyere.

De store nemndene

Bankklagenemnda: Klager på generelle banktjenester, inkludert misbruk av betalings- og kredittkort. Tlf: 22 20 30 14. Adresse: Universitetsgata 8, Boks 6855 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Boligtvistnemnda: Klager på entreprenører ved husbygging. Tlf: 23 08 76 08. Adresse: Byggnæringens Landsforening, Postboks 7186 Majorstua, 0307 Oslo.

Disiplinærnemnda for advokatvirksomhet: Klager på advokatens praksis og prissetting. Tlf: 22 03 50 50. Adresse: Den Norske Advokatforening, Kr. Augusts gt. 9, 0164 Oslo.

Elklagenemnda: Klager på strømlevering og -priser. Tlf: 67 11 91 00. Adresse: Energiforsyningens Fellesorganisasjon, Postboks 274, 1324 Lysaker.

Forsikringsklagekontoret: Klager på avslag, regress eller redusert utbetaling fra selskapet. Dersom selskapet ikke godtar vedtaket, kan saken gå til Avkortingsnemnda, Skadenemnda eller Personnemnda. Tlf: 23 13 19 60. Adresse: Bygdøy Allé 19, 0262 Oslo.

Klagenemnda for eiendomsmeglertjenester:Både kjøpere og selgere kan klage, blant annet på mangelfulle eller gale opplysninger fra megler og feil boligareal. Tlf: 22 54 20 80. Inkognitogt. 12, 0258 Oslo.

Pasientskadenemnda: Klager på skader etter feilbehandling i det offentlige helsevesenet. Også operasjonsskader, mangel på behandling, uriktig diagnose og sykehusinfeksjoner. Tlf: 22 03 39 00. Adresse: Norsk Pasienskadeerstatning, Postboks 1733 Vika, 0121 Oslo.

Teleklagenemnda: Klager på telefonregninger inkludert Internett-surfing fra Telenor, Netcom, Enitel og Tele2. Tlf: 67 59 97 96. Adresse: Postboks 123, 3125 Lysaker.

Resten

E-nemnda: Behandler klager på nettbutikker som har Nsafe-sikkerhetsmerket. Tlf: 22 85 25 97. Adresse: Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo.

Klagenemnda for fotografiarbeider: Klager på dårlig kvalitet på bildene. Tlf: 22 33 21 15. Adresse: Norges Fotografforbund, Rådhusgt. 20, 0151 Oslo.

Klagenemnda for teletorgtjenester: Klager på 800-numre og andre underholdningsnumre, inkludert sex-telefoner. Tlf: 22 20 37 28. Adresse: Teletorgrådet, Storgt. 39, 0182 Oslo.

Klagenemnda for vask og rens: Klager på mangelfull fjerning av flekker og skader på klærne under rens. Tlf: 22 55 15 53. Adresse: Norsk Renseri- og Vaskeriforbund, Postboks 5487 Majorstua, 0305 Oslo.

Reklamasjonsnemnda for elektriske husholdningsapparater: Særlig klager på hvitevarer, inkludert støvsugere. Tlf: 23 06 07 55. Adresse: Postboks 6112 Etterstad, 0602 Oslo.

Reklamasjonsnemnda for gravferdstjenester: Klager på utstyr og service under begravelsen. Tlf: 22 64 39 77. Adresse: Ole Deviks vei 4, 0666 Oslo.

Reklamasjonsnemnda for maler- og byggtapetserarbeid: Klager på håndverkere i denne bransjen. Tlf: 23 08 75 91. Adresse: Postboks 5479 Majorstua, 0305 Oslo.

Reklamasjonsnemnda for selskapsreiser: Klager på pakkereiser kjøpt av turoperatører. . Tlf: 22 54 60 02. Adresse: Postboks 2924 Solli, 0230 Oslo.

Ellers:

  • Børsklagenemnda
  • Klagenemnda for takstmenn
  • Reisegarantifondet
  • Klagenemnda for merverdiavgift
  • Konkurransevridningsnemnda
  • Riksskattenemnda
  • Klagenemnda for bilsaker