Her fungerer konkurransen

Seip peker på to områder hvor konkurransen fungerer.


BANK:Et vell av banker og kredittinstitusjoner gir reell konkurranse i Norge. Kredittilsynet har samtidig stor makt som reguleringsinstans.

MEDIA: Nye medier, som Internett, bidrar til økt konkurranse. I dag har vi en betydelig mengde medier i Norge. Statens bruk av monopoler, som TV2 og Kanal 4, gir ikke økt konkurranse. Men det er antagelig den billigste løsningen.