Her forsvinner pengene dine

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå, går en stadig mindre del av våre utgifter til mat. Men hvor forsvinner egentlig pengene?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

De færreste blir overrasket over at boligutgiftene er den største utgiftsposten for husholdningene.

I gjennomsnitt bruker hver norske husholdning 67.269 kroner per år på å dekke utgiftene til bolig, lys og brensel.

Bilen

Det er lov å drømme selv om du er blakk
Bilde: Anne Angelshaug.
Det er lov å drømme selv om du er blakk
Bilde:
Anne Angelshaug. Vis mer

Det utgjør 24,8 prosent eller rundt en fjerdedel av de totale utgiftene. Men hvor blir det av resten av pengene?

Som en god nummer to kommer transportkostnadene, som i første rekke er bilrelaterte utgifter. Legg ellers merke til at vi bruker mer penger på kultur og fritid enn på matvarer.

Ifølge SSB skyldes ikke dette at den enkelte spiser mindre, men at økt forbruk tas ut på andre områder enn mat. I tillegg spiser vi mer utenfor hjemmet enn før, og siden familiene får stadig færre medlemmer, blir det også færre munner å mette.

Totalt

I tabellen nedenfor ser du hva husholdningene i snitt bruker per år. Men enda mer interessant er det kanskje å se hvilken husholdningstype som er "billigst i drift", om det lønner seg å bo i tettbygde eller spredtbygde strøk, og ikke minst hvilke landsdeler som har det høyeste forbruket.


Tallene er fra Forbruksundersøkelsen til SSB i 1999. Tallene for år 2000 er ennå ikke klare.

Utgiftene er klassifisert per husholdning per år, etter vare og tjenestegruppe i perioden 1996 til 1999.

Artikkelen fortsetter under annonsen