Her får du svarene

Nå har du mulighet til å se hvor det gikk galt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Svarene på de ti spørsmålene er følgende:

1) Beruselse på jobben er oppsigelsesgrunn. Men du må varsles skriftlig i forkant.

2) Din arbeidsgiver har lov å trekke deg for NRK-avgiften. Hadde det vært en privat avgift, hadde det ikke vært lov.

3) Restauranten har rett til å sende deg en regning som du må betale.

4) Det er organisasjonsfrihet i Norge. Du har alltid rett til å danne en lokal fagforening, og du trenger ikke å melde deg inn i et fagforbund.

5) Man har alltid krav på en skriftlig arbeidsavtale, uansett ansettelsesforhold.

6) En eierskifteforsikring er bare fordelaktig for selger. Det kan bli mer vaskelig for kjøper å få rettet opp feil og mangler, da selger ikke lenger er ansvarlig.

7) I bedrifter der det er mer enn 30 ansatte har de ansatte krav på en representant i styret.

8) Dere arver kun hverandre dersom dere skriver et testament.

9) Alle har rett til gratis advokathjelp. Ofte rundt 30 minutter.

10) Får du tvillinger, har du rett til mer i offentlig støtte.