Her får du kjøpt aksjene

De fleste store bankene tilbyr aksjeindeksobligasjoner. Men siden tegningsperioden er begrenset, og siden bankene velger forskjellige land og sektorer å investere er det gunstig å følge litt med. Akkurat nå har to banker tegningsperiode på sine aksjeindeksobligasjoner.

Gullegget: Aksjehandel uten risiko

  1. Her får du kjøpt aksjene

Banque National de Paris, BNP tilbyr fram til 29.september en aksjeindeksobligasjone som går over 3 år. I denne investeres pengene i farmasiselskaper rundt om i verden, en industri som har vokst 60% de siste 3 årene. Her må du investere minimum 50.000 kroner, og koster opp mot 3.5% å kjøpe

Kredittkassen har en aksjeindeksobligasjon som de kaller Dinamo global. Denne tilbys mellom 21.august og 1.september. Avkastningen på investeringene skal gjenspeile utviklingen på de største markedene rundt om i verden, og du må binde pengene i 4 år. Her krever de at du må investere minimum 100.000 kroner, men koster kun 2%

Også en lang rekke banker har planer om å komme med flere aksjeindeksobligasjoner utover høsten. Trolig vil det fortsatt være en hovedvekt på regionale fond, som hittil har hatt best utvikling, men at også nye og spennende temafond vil dukke opp.