Her får du hjelp med klagen

Har du fått problemer med en vare eller tjeneste kjøpt i utlandet? Husk at Forbrukerrådet kan hjelpe deg.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Vi har holdt på siden i oktober og har allerede fått rundt 30 henvendelser, sier Benedicte Bergseng Mælan, rådgiver i juridisk seksjon i Forbrukerrådets sekretariat.

- Vi skal være et kontaktpunkt for forbrukere som vil klage på varer og tjenester kjøpt i EU- og EØS-land, sier Bergseng Mælan.

La oss si at du skal klage på et produkt i Tyskland. Tyskland har over 200 klagenemder av ulikt slag. Hvor skal du egentlig henvende deg da?

- Dersom du har fått et mangelfullt produkt må du først kontakte selgeren. Be i klagebrevet alltid om tilbakemelding innen en viss frist. Dersom du ikke hører noe, skal vi i "Clearing House" rettlede deg videre, sier Bergseng Mælan.

Språklige barrierer er ofte et problem. Clearing House vil kunne bistå med gratis oversettelse av klager og vedlegg.

- Vi har imidlertid ingen avgjørelsesmyndighet i selve klagesaken, men hjelper deg altså med å skrive klagen samt å oversende den til rette instans, sier hun.

- Men er kravet ditt helt håpløst, vil vi nok også fortelle deg det - på en hyggelig måte, avslutter Bergseng Mælan.

Ønsker du hjelp eller veiledning: Ta kontakt med Forbrukerrådet i ditt fylke eller ring 23 400 500.