Her er yrkene

Våre undersøkelser viste at en rekke upopulære yrker har lav lønn. Punktum. Men mange andre av yrkene har gode tillegg for smuss, ubekvem arbeidstid, lengre opphold borte fra hjemmet og liknende forhold. Slike forhold må tas i med i vurderingen av lønn. I næringslivet er det slett ingen automatikk at de ansatte har denne type lønnstillegg. Enkelte yrkesgrupper har dessuten sterke fagforeninger som over tid har forhandlet fram solide lønnsavtaler for medlemmene.

Her er yrkene

Heismontører

Visste du at heismontørene tjener penger som gress? Etter videregående skole har elevene to og et halvt års læretid i en bedrift før de går opp til fagprøve. Heimontørene har imidlertid ingen høyere utdanning. Likevel tjener de 3-400.000 kroner i året. De om lag 600 heismontørene her i landet besitter en spesialisert kompetanse, og er så få at tjenestene deres er ettertraktet. Den høye lønna skyldes også at Heismontørenes Fagforening er en sterk forhandlingspartner i lønnsforhandlingene.

Gjennomsnittlig årslønn for heismontører
  
Grunnlønn pluss fagarbeidertillegg339.766
Tillegg for overtid, utenbysarbeid, smuss.28.567
SUM368.333
Kilde: Heismontørenes Fagforening.
Alle tall i kroner. Grunnlønn for 11 måneder + 10,2 % feriepenger av 12 måneders lønn.
Her er yrkene


Parkeringsvakter

Denne yrkesgruppen kommer dårligst ut lønnsmessig i denne undersøkelsen. De har gjerne stillingsbetegnelsene trafikkassistent eller trafikkbetjent. Lønnsnivået avhenger av om de jobber i kommunene eller i private parkeringsselskaper som Europark eller Interpark. Kommuneforlagets ’Lønn- og personalstatistikk’ fra oktober 1999 viser at en kommunal inntekt i dette yrket ikke er høy. I private parkeringsselskaper er nok lønna noe høyere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Maskinmesterassistenter

Assistenter tjener sjelden mye penger, men maskinmesterassistentene er et unntak. Kommuneforlagets lønnstatistikk avslører at de tjener om lag 300.000 kroner per år inkludert tillegg. Til sammenligning tjener en nyutdannet sykepleier 197.000 kroner i året. Kommunenes Sentralforbund opplyser at maskinmesterassistentene ofte jobber på e-verk. Konkurransen fra private strømleverandører har presset kommunene til å heve lønna for å holde på medarbeiderne. Som regel har de kun utdanning på videregående nivå (gymnas).

Båtmenn/matroser

I kommuner og fylkeskommuner jobber disse ofte på ferger og rutebåter, og Kommuneforlagets lønnstatistikk viser at disse tjener overraskende bra. Grunnlønna er riktignok lav, men jobbing på kveldstid og i helger gir uttelling lønnsmessig. Gjennomsnittslønna ligger høyere enn 250.000 årlig. Noen vil hevde at det skulle bare mangle når de har ubekvem arbeidstid, men vi minner om at begynnerlønna til en lærer med 3-års lærerutdanning er på 208.700 kroner. Topplønna etter 28 år som lærer er 252.700 kroner årlig.

Gjennomsnittlig årslønn for enkelte stillinger i kommunal sektor
 TrafikkassistentBåtmann/matrosMaskinmesterassistent
Lønn   
Grunnlønn210.155213.968237.316
Faste og variable tillegg5.04824.13018.702
Variabel overtid19.26516.62443.358
SUM234.468254.772299.376
Kilde: Kommunale arbeidstakere: Lønns- og personalstatistikk
oktober 1999, Kommuneforlaget .
Alle tall i kroner. Grunnlønn for 11 måneder + 10,2 % feriepenger av 12 måneders lønn.


Elektrikere

Uten krav til høyere utdanning var gjennomsnittslønna til elektrikere 266.400 kroner årlig, beregnet etter månedsfortjenesten i oktober 1999 (Kilde: Statistisk sentralbyrå). I lilkhet med heismontørene har elektrikere et system med læretid og fagprøve. Siden de sjelden har studiegjeld å betjene, har de til smør på brødet og mer til. Elektrikernes høye lønn, til tross for at yrket ikke krever høyere utdanning, kommer av at de besitter en meget spesialisert kompetanse som er ettertraktet. Bygningsloven krever at fagfolk installerer det elektriske anlegget. Dermed har elektrikerne et ”offentlig monopol” på sine tjenester.

Her er yrkene

Begravelsesagenter

Gjennomsnittlig årslønn for gravferdskonsulenter
LønnGravferdskonsulentSenior
gravferdskonsulent
Begynnerlønn200.000260.000
Etter 10 år234.000294.000
Kilde: Privatansattes fellesorganisasjon (PRIFO).
Alle tall (anslag) i kroner. Grunnlønn for 11 måneder +
10,2 % feriepenger av 12 måneders lønn.

Når noen av våre nærmeste dør, er det gravferdskonsulentene vi forholder oss til i begravelsesbyråene. De har enten stillingsbetegnelsen gravferdskonsulent eller senior gravferdskonsulent, hvorav sistnevnte har høyest lønn. Lønna varierer en del mellom byråer, men de fleste har en del tillegg i tillegg til lønna du ser i tabellen under. De får gjerne tillegg for henting av lik for politiet, som oftest i forbindelse med ulykker. De fleste konsulentene inngår i vaktordninger, som de selvsagt får ekstra betalt for. Ingen høyere utdanning kreves for å jobbe i bransjen, men konsulentene tar gjerne bransjekurs.


Fiskere

Her er yrkene

Generelt kan man si at de som jobber på trålere og snurrevad-båter har større muligheter for å tjene penger enn sjarkfiskerne. Tråler-lotter på 100.000 kroner på tre måneder er ikke uvanlig dersom fisket er godt. Ofte har trålfiskerne en relativt lav fastlønn pluss prosenter av fangsten (lotten).
Prosentene utgjør mesteparten av lønna, som forøvrig er avhengig av fiskeprisene. Trålfiskerne jobber imidlertid hardt for pengene. Seks timer arbeid avløst av fire timer fri er ikke uvanlig. De fleste fiskere må i dag ha tatt et eget sikkerhetskurs, men ellers kreves ingen utdanning.

Støvsugerselgere

Denne utskjelte yrkesgruppen vet folk flest lite om. Myten om sleske selgere lever i beste velgående. Men hva tjener støvsugerselgerne? De fleste jobber kun på provisjon: Ingen salg, ingen lønn. Til tross for et hardt og lite familievennlig yrke med stor usikkerhet, mye reising og mye arbeid på kveldstid, tjener en gjennsomnittlig selger over 300.000 i året. Vi kjenner til toppselgere som tjener mer enn 500.000 årlig - ofte uten høyere utdanning.