Her er vinnerteamet

Avrundet er prisen 1.100 kroner på alle tre reiseforsikringene i vårt vinner-team. Hver av dem utmerker seg på hver sin måte.

De beste reiseforsikringene
SelskapReisesykeReiseulykkeReisegodsForsinkelsePris helårs*
EuropeiskeUbegrenset. Ubegrenset for hjem-
transport Egenandel:0
200.000 kr. Behandlings-
utgifter inntil 5% av forsikrings-
sum.
25.000 kr.
Egenandel: 0
Innhenting: 20.000 pp +evt. overnattings-
utgifter inntil kr 1.500 pp. Forsinket avgang: Overnatting inntil kr.1.500 pp
1.130 kr.
Gouda (Super)Ubegrenset. Inkl. hjem-
transport. Egenandel: 0
300.000 kr Behandlings-
utgifter inntil 15.000 per tilfelle
25.000
Egenandel kr 0
4 timer inntil kr 3.000,- ved forsinket bagasje. Flyforsink-
elser: 500 pr døgn, max 2.000 Forsinket til utreise: inntil 35.000.
1.075 kr.
VestaUbegrenset. Inkl. hjem-
transport. Egenandel: 0
300.000 kr.
Egenandel:0
25.000 kr.
Egenandel: 0
Forsinket bagasje 4 t: 2.500. Forsinket ankomst 500 per påbegynt døgn, max 2.000. Forsinket fremmøte 20.000 Egenandel: 01.062 kr.
*Pris én person, ingen rabatter, dekningsområde hele verden.


Alle de tre tilbudene har en avbestillingsforsikring innbakt, ingen av dem tar egenandeler, og prisen er circa 1.100 kroner for en helårs reiseforsikring for en person, med dekningsområde hele verden.I tillegg til at egenandelene er null, tilbyr Gouda reiseforsikring samlet sett forholdsvis store erstatningsbeløp.

Europeiske, som også spesialiserer seg på reiseforsikring, har sin infrastruktur i utlandet som særpreg, noe som kan komme godt med hvis man blir syk utenfor Europa.

- Når man er syk i utlandet, handler det om kunnskap. Man må kjenne de lokale forhold og helsetilbud. Bare på den måten kan man være sikker på at man gir spisset hjelp til deg som kunde. På denne bakgrunn har Europeiske bygget opp sitt hjelpeapparat over hele verden, mener Europeiske, og peker på at de eier sin egen alarmsentral, eier sine egne kontorer over hele verden med skandinavisktalende personale som har bodd lenge i området, samt en oppdatert database med detaljert oversikt over mer enn 60.000 medisinske tilbydere over hele verden.

Vestas tilbud særpreges av at forsikringen dekker en del hendelser vi har sett mye i
mediebildet i den senere tid, av typen krig, uroligheter, epidemier og terror. Hva sannsynlighetene er for slike hendelser, kan vi ikke begi oss ut på.
Avbestillingsdelen gjelder ved hendelser som terror, krig og epidemier ved reisemålet. Dersom evakuering er aktuelt mens du er på ferie, blir utgiftene dekket i noe større grad enn hos konkurrentene. Vesta har også egen alarmsentral i utlandet.