Her er vinneren!

AvgiftstypeForslag fra Bondevik for 2000Forslag fra Stoltenberg for 2001Kommentar
Brennevin og vin 11Bondevik åpner sterkt i første runde med sitt forslag til halvert avgift på hetvin.Stoltenberg får poeng for videreføring av satsene og et hederlig forslag til redusert avgift på sprit, som falt i Stortinget
Øl 0 1Stoltenberg får poeng for å foreslå samme beløpssatser som året før, bl.a. på pils- altså reell nedgang.
"Miljøavgift på emballasje"10Bondevik får her ett poeng for å ha avviklet avgiften. Poenget blir imidlertid inndratt senere i konkurransen - avgiften blir nemlig gjeninnført under et annet navn
Tobakkvarer-1-1Bondevik gikk hardt ut mot spesialrøykerne, og satte opp avgiftene på sigarer, skrå og snus med nærmere 18% Stoltenberg fortsatte angrepet på sigarrøykerne.
Engangsavgift på motorvogner??Denne avgiften er så innviklet at juryen neimen ikke vet hva vi skal si
Årsavgift0-1Bondevik inflasjonsjusterte(satte avgiften opp med forventet prisstigning), Stoltenberg økte avgiften kraftig (med 13%)
Vektårsavgift??Samme som for engangsavgiften
Bensin01Inflasjonsjustert av Bondevik, satt ned av Stoltenberg
Autodiesel-11Bondevik foreslo en økning på nesten 6% i 2000. Stoltenberg gikk inn for nominell og reell reduksjon i 2001
Båtmotorer00Ingen av regjeringene har turt å legge seg ut med båtfolket.
Elektrisk kraft-1-1Forbruksavgiften ble foreslått økt med 44% av Bondevik, og ytterligere 20% av Stoltenberg
Smøreolje-10Vi er strenge, og gir Bondevik minuspoeng for å ha økt denne avgiften med over 30%
"Mineralske produkter"-1-1Her er det i veldig delte meninger om hva som er god politikk, men juryen holder fast på sine strenge regler, og gir Bondevik minus for innføring av grunnavgift på fyringsolje, og Stoltenberg minus for dobling av SO2-avgiftene, bl.a. på raffineringsanlegg.
"Sluttbehandling av avfall."00Inflasjonsjustert av begge
"Helse- og miljøskadelige kjemikalier"-10Samme som for mineralske produkter. Miljøavgift på trykkimpregnert trevirke ble foreslått av Bondevik, men falt i Stortinget
"Alkoholfrie drikkevarer"00Inflasjonsjusterte satser fra begge regjeringene
"Drikkevare-emballasje"-10Bondevik innarbeidet miljøavgiften på emballasje i denne avgiften (se ovenfor), nivået på avgiften ble videreført av Stoltenberg.
Sukker00Ingen tør å snakke så høyt om denne avgiften - derfor skjer det heller ingenting med den
Dokumentavgift00Avgiften er 2,5 prosent av boligens salgsverdi. Begge regjeringene har dermed overlatt til markedet å fastsette hvor stor avgiften blir for hver enkelt, og ingen får poeng.
Avgifter på flyging01Stoltenberg innvilges ett poeng for redusert avgift på utenlandsflygninger.
"Uinnspilte lydkassetter"10Selv om avgiften ble avviklet i 2001, er det Bondevik som får poeng her, for initiativ og gjennomføring av avviklingen
Radio- og fjernsynsmateriell10Samme som for kassettene. Dette er Bondeviks fortjeneste.
Sum -31Stoltenberg-regjeringen seirer i vår uhøytidelige konkurranse om flest avgiftsreduksjoner, sikkert overraskende for mange. Husk likevel at vi ikke har sagt noe her om virkningene hver enkelt reduksjon har hatt.Og hvis du ikke tror på oss, kan du sjekke selv på Finansdepartementets egen nettside.

Her finner du Bondevik-regjeringens forslag, og
her finner du Stoltenberg-regjeringens.