Her er valgene dine

Spotprisen

Hele Norden er et strømmarked. Dette betyr at kullkraftverkene, vannkraftanleggene, vindmøllene og atomkraftverkene som samlet utgjør tilbudssiden i strømmarkedet. Når vi etterspør mye strøm, vil disse i følge vanlig økonomisk teori ta seg høyere betalt, og spotprisen blir høyere. Altså er det ikke den naturlige sammenhengen mellom nedbørsmengde og pris så klar som mange ofte tror, men prisen er et resultat av en likevekt mellom tilbud og etterspørsel.

Det er først de siste årene at vi som privatpersoner har hatt mulighet til å kjøpe strøm på en spotprisavtale. En slik avtale gjør at prisen du betaler vil endres fra dag til dag, alt avhengig av prisen på Norpool, den nordiske strømbørsen. Dette har i snitt vært det billigste alternativet. Dette er fordi du løper hele risikoen for endringer i råvareprisen, og kraftleverandørens marginer er sikret gjennom et fast påslag som varierer fra halvannen til tre øre per kilowatt time.

Fastpris

I andre enden kan du avtale en fastprisavtale. Her er det vanlig å binde seg for en lenger periode, ofte 12 måneder. Prisen du betaler blir regnet ut fra forventninger som markedet har for prisutviklingen på strømmen, og som igjen manifesterer seg i terminmarkedet på børsen. Her løper kraftleverandøren en risiko for å måtte selge strøm til deg med tap, noe som gjør at du må betale en "forsikrings premie."

Artikkelen fortsetter under annonsen

Variabel pris

Den avtalen de fleste bruker er en mellomting mellom spotprisen og fastprisen. En variabelprisavtale gjør at du hele tiden vet hva du kommer til å betale i strøm for den neste perioden. Du har krav på varsling før prisen settes opp, samtidig som du ikke må betale den samme forsikringspremien. Men samtidig må du betale et litt høyere påslag enn ved en spotprisavtale.