Her er vaktselskapenes grunnpakker

Vår oversikt omfatter blant annet grunnpakkene til landets fire største leverandører, som leverer tjenester over hele eller store deler av landet.

Ti gode spørsmål om sikkerhet

  1. Her er vaktselskapenes grunnpakker


Securitas, Vaktservice A/S og G4S Security systems er alle mer eller mindre landsdekkende. Hafslund sikkerhet tilbyr vakttjenester for store deler av landet, men ikke lenger nord enn Steinkjær.

For sammenlikningens skyld, har vi inkludert noen lokale vaktselskap i to populære hyttekommuner: Hvaler og Larvik.

Vi ønsket opprinnelig å vise et totalbilde for vaktselskapene i hyttekommunene Larvik og Hvaler, men opplevde dessverre at enkelte lokale firma simpelthen ikke ønsket å oppgi informasjonen vi ba om, slik at vi måtte senke ambisjonsnivået underveis.

Vaktselskapenes grunnpakker
FirmaPris grunn-
pakke
GSM-tilknyttet alarm?Innbrudds- alarm?Brann-
alarm?
Utvendig og innvendig inspeksjon ved utrykning?
SecuritasInstallasjon 1980,- pluss 249,- per månedJaJa- 1 bevegelses-
detektor, 1 magnetkontakt
Nei. Koster 980,- kr, samt kr. 15,- ekstra pr. mnd.Nei. I grunn-
pakken kun utvendig. Tillegg 50,- per måned for innvendig kontroll.
Vaktservice A/SInstallasjon 3990,- pluss 220 per månedJaJa, med to detektorerJa, optisk brannmelderJa
G4S Security systems*Installa-sjon 2990 pluss 300,- per månedJaIkke spesifisert - tilpasses hytta.JaJa
Hafslund sikkerhetInstallasjon 990,- pluss 299,- per månedJaJa, med to detektorerNei. Ikke i grunn-
pakken
Ja
Optimal Sikkerhets- systemer (Sarpsborg og Fredrikstad)229,- per måned, tar forskudd første året.JaJa, to detektorer pluss en magnetkontaktJa, optisk røykdetektorJa
CT-Securities (Larvik)Ca 90 kroner per ettersyn, ingen alarm. Utrykning utløst av alarm ca 375.----
*Alarmen utløses også ved vannlekkasje.

Det kan også tenkes at vi ikke har funnet frem til alle de lokale leverandørene av vakthold i de to kommunene. Vi vet imidlertid at det gjøres det en rekke private avtaler om vakthold, som vår oversikt ikke fanger opp.