Her er statsbudsjettet

SAMFUNN: I dag ble forslaget til statsbudsjettet for 2006 lagt fram av avtroppende regjering. Hvilke forslag vil de rødgrønne beholde, og hva vil de føre videre? Og hva vil det si for din lommebok?


Ikke spikret

Forslaget til statsbudsjett for neste år må gjennom noen tøffe behandlingsrunder både av ny regjering - og storting. Her har vi tatt fatt i noen av de punktene som potensielt kan ha mest å si for din lommebok.

Når meldingene om Bondevik-regjeringens forslag til statsbudsjett leses i dag, må opplysningene tas med en stor klype salt, og ikke tolkes som det endelige forslagt til hva stortinget kommer rent faktisk til å behandle i høst.

Om to til tre uker, vil nemlig den rød-grønne regjeringen legge frem sitt eget budsjettforslag, i en tilleggsproposisjon, der mange av forslagene fra Bondevik-regjeringen blir "nullet ut". Og ettersom dette forslaget kommer til å ha et stortingsflertall i ryggen, er det dette som kommer til å gi fasit om hvordan livet blir i 2006.

Derfor gjør vi vårt beste i dag for å si noe om hva vi tror om levetiden til de viktigste forslagene som Bondevik-regjeringen har lagt fram i dag.

Denne artikkelen vil bli oppdatert kontinuerlig - følg med!

Skatteletter over nyttår

Vi har tatt Bondevik-regjeringens forslag gjennom et politisk mulighetsfilter, og funnet ut at det kan bli et par tusenlapper, likevel.

Trykk her for å lese mer

Tingslysningsgebyret - nesten borte

For folk som ønsker å flytte boliglånet, reduseres tinglysningsgebyret til en brøkdel av i dag.

Trykk her for å lese mer

Økt BSU-sparing

Statsbudsjettet åpner for økte årlige innskuddsbeløp under BSU-ordningen.

Trykk her for å lese mer.

Enda dyrere hos domstolene

Selv om prisene på domstolenes tjenester har økt med 43 prosent de siste fem årene, foreslås rettsgebyret økt - også fra nyttår.

Trykk her for å lese mer.

Begrenser Hjemme- PC-ordningen

Bondevik- regjeringen ønsker å vidererføre hjemme-PC ordningen, men vil begrense utgiftene som kan finansieres ved bruttotrekk til 10.000 kroner for å unngå at den sklir ut til også å omfatte hjemmekinoutstyr.

Trykk her for å lese mer

Økte dimmepenger

Regjeringen legger opp til en trinnvis økning i dimisjonsgodtgjørelsen, i første omgang fra 16.500 kroner til 20.000 kroner, fra og med 1. januar.

Trykk her for å lese mer.

Fortsatt dyrt i på SFO
Selv om de frie inntektene til kommunene økes reelt med 5,4 milliarder kroner, er beløpet så lite i forhold til de enorme overføringene til kommunene, at den prosentvise veksten fortsatt er på 3,4 prosent, slik Bondevik - regjeringen foreslår.

Vi anbefaler: regn med fortsatt høye priser på SFO.

Trykk her for å lese mer

Dyrere mat, transport og kino?

Den såkalte matmomsen foreslås økt med to prosentpoeng, og den laveste momssatsen, på blant annet persontransport og kino økes med ett prosenpoeng.

Trykk her for å lese mer.

Dyrere alkohol og sigaretter, billigere sjokolade

De gamle melkekuene skal skvises ytterligere. Det er foreslått økte avgifter på alkohol, sigaretter, motorkjøretøy.

Trykk her for å lese mer.

Kutt i bevilgninger til dagpenger

Bondevik-regjeringen kutter totalbeløpet som bevilges til dagpenger, men øker bevilgningene til attføringstiltak. På papiret kan det nesten se ut som om avtroppende og påtroppende regjering er enig.

Trykk her for å lese mer.

Kilde til deler av artikler: Statsbudsjettet 2006, Regjeringsplatformen, og NTB