Her er småbarnssatsene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Flere satser og priser for familier med barn foreslås endret fra 1. august neste år.

Barnetrygden

Fryses på samme kronebeløp som i 2002, dvs 11.664 kroner årlig. Barnetrygden er skattefri.

Småbarnstillegget

Småbarnstillegget gis til barn mellom 1 og 3 år, og er skattefritt. I år er småbarnstillegget på 7884 kroner årlig, 657 kroner månedlig. For 2003 foreslår regjeringen en månedssats på 657 kroner pr barn frem til 1. august. Deretter foreslås småbarnstillegget fjernet.

Regjeringens forslag til satser
1.jan.-1.aug.1.aug. - 31 des.
Barnetrygd972972
Småbarnstillegg6570
Kontantstøtte3 0003 657
Barnehage3.250-34502.500 ?
Max. foreldrefradrag ett barn*636636
Alle beløp i kroner pr. mnd etter skatt. *Skattevirkning av foreldrefradraget fordelt på 11 måneder.


Kontantstøtten

Retten til kontantstøtte gjelder fra måneden etter at barnet er fylt ett år og til og med den måneden barnet fyller tre år. Ordningen er skattefri. Full sats i kontantstøtten er i år 36.000 kroner pr. år. Fra 1. august foreslås full årlig sats økt til 43.884.

Barnehagesatsene

I følge ECON, koster en gjennomsnittlig kommunal heldagsplass kr. 3237 kroner per måned, og en tilsvarende privat plass 3446 kroner. Fra 1. august foreslår regjeringen en økning av statstilskuddet til barnehagene som "skal legge til rette for en gjennomsnittlig foreldrebetaling på om lag 2.500 kroner per måned for en fulltidsplass både i kommunale og private barnehager."

Foreldrefradraget

Fradraget for legitimerte utgifter til pass og stell av barn fryses på samme beløp som i 2002. Øvre grense for ett barn 25.000 kroner pr. år, for to barn 30.000 kroner.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!