Her er rådene

Sjekk aller først hvor høy omsetningen er på aksjen. Omsettes aksjen tilfredstillende, kan du vurdere å investere - men ikke uten å ha lest disse rådene:

1: Ikke tro på at det haster


Vær mistenksomme til aksjemeglere som forsøker å overtale/presse deg til å gjøre et raskt kjøp ”du ikke kan gå glipp av”. Dette er alltid et dårlig tegn. Du skal ha tid til å tenke deg om og sjekke hva det er du kjøper.

2: Glem gevinstgarantier


Uredelige meglere strør ofte om seg med ”muligheter som du som får kun en gang i livet”. De har en tendens til å gi deg det de kaller "inside" eller "konfidensiell informasjon". Varsellampene bør blinke dersom megleren garanterer deg gevinst eller lover en eventyrlig avkastning. Virker det hele for godt til å være sant, er det antagelig ikke sant.

3: Still spørsmålstegn ved lave inntekter


Du bør også være på vakt dersom selskapet har mistenkelig lave inntekter i forhold til aktiva (eiendeler). Be om en fornuftig forklaring på de lave inntektene. Får du ikke det, bør du holde deg unna.

4: Sjekk fotnotene i finansregnskapet


En del unoterte selskaper gir uvanlige lån eller bruker tvilsomme verdier for å øke selskapets egenkapital. Disse tingene er ofte nevnt i fotnotene. Les også årsrapporten nøye.

5: Regn med revisorene


Vær oppmerksom på at mistenkelige krumspring gjerne blir påtalt av revisorene. Trå varsomt dersom revisjonsrapporten viser at de ikke har godtatt årsregnskapene eller dersom selskapet nylig har byttet revisorfirma.

Artikkelen fortsetter under annonsen

6: Spør om "insidernes" aksjeposter


Undersøk om selskapets eiere og/eller meglere sitter med store aksjeposter. Når én person eller gruppe har aksjemajoriteten, kan de lettere manipulere kursen opp til et kunstig høyt nivå.

7: Krev skriftlig informasjon


Dropp meglere som ikke vil gi deg skriftlig informasjon om investeringene de "selger". Dette bør få alarmklokkene dine til å ringe.

8: Spør og notér


Bruk SECs oversikt over spørsmål du bør stille aksjemegleren. Skriv ut og bruk deres skjema for å notere det som er viktig.

Ta meg til US Securities and Exchange Commission