Her er priseksemplene

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Reiseforsikringene dekker normalt:

 • Tap av reisegods

 • utgifter ved akutt sykdom/ulykke

 • erstatning ved invaliditet & død

 • rettshjelp
 • Reiseforsikringen har ofte også en ansvarsdel, men den er normalt begrenset til å kun gjelde utenfor norden.

  I så fall dekkes det erstatningsansvaret du kan pådra deg i egenskap av privatperson, for eksempel skade voldt på andre personer eller ting.

  Reiser du innen norden vil altså dette falle utenom reiseforsikringen din, men normalt trenger du ikke å tegne en egen forsikring. Dette er nemlig inkludert i de aller fleste hjem/innbo og løsøreforsikringer.

  Reiseforsikring - hele verden
   Aktiv24EuropeiskeGjensidige
  Pris:
  Enslig/
  familie
  1006.-
  1006.-
  770.- /
  990.-
  885.-*/
  1155.-
  Avbestilling:
  Enslig/
  familie
  Inkludert90.-/
  120.-
  Inkludert
  Egenandel:
  reisegods/
  behandlingsutgifter
  0.-/
  500.-
  0.-/
  0.-
  500.-/
  0.-
  Maks varighet
  på reise
  45 dager35 dager35 dager
  Tap, tyveri & skade
  på eiendeler
  1 person = 20.000.-
  flere = 35.000.-
  1 person = 20.000.-
  flere = 30.000
  1 person = 20.000.-
  flere = 30.000
  Utgifter til hjemreise
  akutt sykdom
  ulykke
  UbegrensetUbegrensetUbegrenset
  Ulykkesforsikring300.000.-
  v/død &
  100% invaliditet
  200.000.-
  v/død &
  100% invaliditet
  100.000.-
  v/død &
  100% invaliditet
  Forsinkelse ved utreiseUt over 8 timer
  500.- per døgn
  Ut over 8 timer
  maks 2000.-
  Ut over 8 timer
  400.- per døgn
  Informasjonen er hentet fra selskapenes nettsider 1. juni.
  *Gjensidige gir ekstra rabatt ved tegning via nettet. Har du bolig eller bilforsikring hos Gjensidige blir prisen 590 for enslige & 770 for familie