Her er pressområdene

Ikke overraskende, var det Oslo og Akershus som opplevde høyest netto innflytting i fjor, men det er flere fylker som klarte seg godt i kampen om befolkningstilvekst.


Tallene som ble offentliggjort av Statistisk sentralbyrå i går, viser store sprik i befolkningsveksten blant landets fylker.

Både i Telemark, Sogn og Fjordane, Møre- og Romsdal, Nordland og Troms, var det flere som flyttet fra fylket, enn antallet som flyttet til.

På den andre enden av skalaen, befant Oslo og Akershus seg, med netto tilflytning på over 4.000 personer hver bare i fjor. Også Østfold, Buskerud, Vestfold, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag hadde netto hyggelige tall for tilvekst i befolkningen, grunnet flytting.

Ser man på tallene siden seksti- tallet, er det en del som har skjedd. Flere fylker har klart å snu trenden fra å være et fylke folk flyttet fra, til et man flytter til.
Dette gjelder både Oslo, Hedmark, Oppland, Hordaland, Nord-Trøndelag og Troms.

Så mye vokser Norge
Fylke1966-19702 005
Netto innflytting alle fylker85318439
Østfold9241 718
Akershus6 5614 406
Oslo-2 6404 355
Hedmark-161560
Oppland-116225
Buskerud6381 300
Vestfold8351 090
Telemark-426-14
Aust Agder239408
Vest-Agder681558
Rogaland4151 922
Hordaland-1271 981
Sogn og Fjordane-541-666
Møre og Romsdal-798-338
Sør- Trøndelag4401 797
Nord- Tøndelag-78828
Nordland-2 787-774
Troms-623285
Finnmark-873-402
Nettoinnflytting etter fylke Kilde: Statistisk sentralbyrå- Disse tallene sier først og fremst noe om vekst i det enkelte fylke, og samlet innvandring til landet, sier Tanja Seland Forgaard i Statistisk Sentralbyrå, som er ansvarlig for statistikken. Hun presiserer at tallene sier lite om nordmenns mobilitet.

Faktisk er det slik at når man ser på befolkningens tendens til å flytte, er det litt færre som flytter i dag enn på begynnelsen av femti- tallet. Den gangen flyttet 4,4 prosent av alle menn og kvinner i løpet av en fem-års periode, mens andelen for de første fem årene etter årtusenskiftet var på 4,25 prosent.

- Andelen som flytter stiger og synker i takt med økonomien, sier Seland Forgård, og peker på at andelen som flyttet var så lav som 3,96 prosent i første halvdel av nitti-tallet, da vi hadde lavkonjunktur.