Her er Postens råd

Som virkemiddel mot feilsendinger i en stor og omskiftelig verden, ber Posten sine kunder om at både brev om postkasser merkes godt. Her er deres råd til folk som vil gjøre sitt beste for å rydde misforståelser av veien.


  • Sørg alltid for å skrive korrekt adresse på posten du sender

  • Sørg for at postkassen din er riktig merket. For å hjelpe til med dette, har Postens kundeservice opprettet en egen tjeneste. Du kan altså ringe til 810 00 710, få laget en midlertidig lapp til postkassen som postbudet kommer og setter opp hos deg.

  • Ring Postens kundeservice hvis du opplever feilsendt post, og si ifra. Posten vil da ta kontakt med ditt postdistrikt, som vil ta opp problemet med den lokale enheten.

  • Hvis vedkommende ikke bor på adressen, skal det settes strek over adressefeltet på konvolutten du har mottatt ved en feil, skriv "feil adresse" på den, og legg den i en av de røde innleveringspostkassene.

  • Husk å melde flytting til Posten og til dine forbindelser.