Foto: Kim Jansson
Foto: Kim JanssonVis mer

Her er Navs svarteliste

Disse stønadene må du vente ekstra lenge på.

I fjor varslet DinSide at den økende arbeidsledigheten kan komme til å skape store problemer for Nav-kontorene, som allerede da slet med lange saksbehandlingstider.

Siden da har Nav satt inn ekstra ressurser og mottatt tilskudd for å kunne møte kravene om dagpenger fra de mange menneskene som har mistet jobbene sine.

- Utbetaling og behandling av søknader om dagpenger har vært et kritisk område å få skikk på, og det er blitt satt inn store ressurser for å sørge for vi greier det, sier assisterende direktør Yngvar Åsholt i Nav.

Foreløpige saksbehandlingstall, som DinSide har fått tilgang til, viser at Nav ligger godt over målene til saksbehandlingstider på dagpengesøknader. Men på mange andre stønadsområder er køene lange og bunkene med papirer høye.

Trenger du ny jobb? Ikke gå i denne fella!

Stakkars de uføre

Yngvar Åsholt, assisterende direktør i Nav Foto: Nav
Yngvar Åsholt, assisterende direktør i Nav Foto: Nav Vis mer


Det er blant annet på søknader om uføreytelser at ventetiden er lang. Nav har et mål om at minst 75 prosent av normale uføresøknader skal behandles innen 4 måneder. I august i fjor var 75 prosent av søknadene ferdigbehandlet innen 5,6 måneder, og i februar i år hadde denne tiden økt til 6,2 måneder.

Har du en søknad om barnebidrag inne hos Nav, må du også belage deg på å vente en god stund. Normalkravet til Nav er å bruke maks 2 måneder på slike søknader, mens i februar i år ble de fleste søknadene unnagjort innen 3,5 måneder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Under ser du listen over de stønadsområdene som Nav sliter med å behandle innen måltidskravene:

Navs svarteliste
StønadsområdeNormalgrense
for saksbehandling
Nå tar det...
Barnebidrag2 mnd3,5 mnd
Bidragsforskudd1 mnd1,8 mnd
Grunnstønad4 mnd5,1 mnd
Kontantstøtte1 mnd1,6 mnd
Rehabiliteringspenger2 mnd2,2 mnd
Uføreytelser4 mnd6,2 mnd
Ytelser til enslig forsørger1 mnd2,0 mnd
Ttelser til gjenlevende1 mnd2,1 mnd
Tall fra februar 2009. Kilde: NavViktig: Les også DinSides cv-tips

Lover bedring innen et år

Yngvar Åsholt i Nav legger ikke skjul på at enkelte papirbunker er større enn andre, men sier forvaltningen har begynt å se lys i enden av tunnelen.

- Vi har fått krav fra departementet om å redusere antallet ubehandlede saker med en tredel på ett år. Vi bruker mye krefter på å bygge ned bunken med søknader, og vi ser at situasjonen har bedret seg den siste måneden, sier Åsholt DinSide.

Han lover at alle som har krav på penger, skal slippe å være nervøse.

- Alle skal få pengene sine, og vi vil kunne behandle søknadene raskere og raskere i løpet av dette året. Vi vil ikke friskmelde oss helt, men vi ser en klar bedring, sier Åsholt.

Han legger vekt på at Nav-reformen ikke er fullt gjennomført, og at det for tiden bygges det en rekke Nav-kontorer rundt om i landet, som vil gjøre at mange flere nordmenn får tilgang til et mer tilgjengelig Nav-kontor.

Her er Navs svarteliste


Hva mener du?

Si din mening om Nav i DinSides Forum

Her er skrytelisten

Nav har ikke bare skrekktall å referere til. Enkelte søknader tar faktisk kortere tid enn normalt å behandle. For eksempel blir de fleste søknader om tekniske hjelpemidler behandlet innen 15 dager. Tidligere har det vært vanlig at de fleste søknader i denne kategorien blir behandlet innen 21 dager.

Yrkesskademeldinger skal ideelt sett bli behandlet innen 2 måneder, men Nav har klart å få ned saksbehandlingstiden til maks 1,6 måneder i flertallet av tilfellene.

Navs skryteliste
StønadsområdeNormalgrense
for saksbehandling
Nå tar det...
Bil - spesialtilpasning7 mnd6,2 mnd
Bil standard3 mnd2,7 mnd
Hjelpestønad4 mnd3,8 mnd
Tannbehandling0,7 mnd0,3 mnd
Supplerende stønad1 mnd0,8 mnd
Tekniske hjelpemidler0,7 mnd0,5 mnd
Yrkesskademeldinger2 mnd1,6 mnd