Her er Lånekassens fastrentefeller!

Studentorganisasjonene jublet da det endelig ble vedtatt å gi kunder i Lånekassen tilbud om å velge fastrente. Men vær klar over hva du gjør før du velger dette alternativet.

Velger du fastrente fra 1. Juli, blir rentesatsen 5,6 prosent. Den flytende renten blir fra samme dato 7,8 prosent. Det betyr at du sparer 2,2 prosentpoeng i løpet av kvartalet om du velger fast rente. Men vær likevel obs. Dette er ikke et tilbud som kan eller bør gripes av alle.

Ikke alle får tilbud

De som kan velge fastrente skal få et brev med informasjon og skriftlig tilbud innen slutten av mai. Får du ikke et slik brev kan det være fordi du er en av de kundene som Lånekassen har valgt å ikke gi tilbud til:

  • Du har under tre år igjen av nedbetalingstiden

  • Du har unnlatt å betale, og lånet er oppsagt av Lånekassen

  • Du er under gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

  • Du er umyndig

  • Du får støtte fra Lånekassen til deltidsutdanning

  • Du har enda ikke mottatt betalingsplan etter endt utdanning

Ikke alle bør ta tilbudet

Kanskje er du en av dem som etter endt studietid faktisk tjener penger som rettferdiggjør store lån og mange år uten inntekt. Da har du kanskje også tenkt på å betale ned større deler av lånet snart. Men har du inngått fastrenteavtale er ikke dette så enkelt. Med avtalen forplikter du deg til å følge betalingsplanen i de tre årene avtalen gjelder. Du kan riktignok velge å betale inn mer, men da blir det beregnet overkurs/underkurs på det innbetalte ekstrabeløpet. La oss si at du ønsker å betale inn 10.000 kroner ekstra. Er renten på nye fastrentelån på samme tid ett prosent lavere enn den renten du betaler (overkurs), vil det koste deg ca. 180 kroner. Er renten ett prosent høyere enn det du betaler i fastrente (underkurs), skylder Lånekassen deg 180 kroner. Det kan med andre ord lønne seg å løse inn lånet om du får underkurs.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Løser du ikke inn hele lånet, vil fastrenteavtalen fortsette å løpe for det som er igjen av lån ut avtaletiden. Du kan altså ikke si opp fastrenteavtalen. Den eneste måten å bryte avtalen på er å ta ny utdanning der du søker om og får innvilget støtte fra Lånekassen. Får du kun betalingsutsettelse og/eller rentefritak står avtalen ut bindingstiden.

Problemer underveis

Selv om du har fastrenteavtale kan du benytte Lånekassens ordninger for de med betalingsproblemer. Du kan altså fortsatt få betalingsutsettelse og rentefritak. Du kan fortsatt inngå avtale om inntektsavhengig reduksjon av terminbeløpet. Det er fremdeles mulig å få ettergitt lånet om du blir ufør. Og du har samme rett til ettergivelse om du bor i Nord-Troms eller Finnmark.

Svar sent

Inngår du fastrenteavtale nå, gjelder altså renten på 5,6 prosent i tre år fremover. Men neste kvartal får du en ny mulighet. Tror du at fastrenten skal bli enda lavere, eller lurer du på om den flytende renten snart bør nærme seg den faste, bør du ikke velge fastrente nå.

Neste kvartals fastrente kan du vanskelig spå. Men den flytende vil du vite før du må bestemme deg. Flytende rente i Lånekassen blir nemlig satt ut fra renten på utvalgte statssertifikater to kvartaler før den gjelder. Det betyr altså at renten på disse sertifikatene nå fra april til juli vil bestemme renten som gjelder fra oktober. Første juli vil du altså vite om du kan forvente en betydelig reduksjon i flytende rente. Og du kan faktisk vente med å bestemme deg for fastrentealternativet til da. Lånekassen vil gi fastrente til alle de har mottatt underskrevne avtalepapirer fra innen 10 juli.

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.