Her er inntektene du må sjekke

MERK: Det kan være flere inntektsposter. Er du i tvil bør du dobbeltsjekke veiledningen til Skatteetaten

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Hva er skattepliktig inntekt?

  Dette gjelder ikke bare vanlig lønnsinntekt, også andre skattepliktige fordeler omfattes. Blant annet fri bil, flybonus, helt eller delvis fri bolig, rentefordel ved rimelig lån hos arbeidsgiver, fritt arbeidstøy, og dekning av private utgifter.

  Har du fått utgiftsgodtgjørelse? Utgiftsgodtgjørelse skal dekke utgifter i forbindelse med arbeid, oppdrag eller verv, f.eks. kost-, reise- og bilutgifter. Er godtgjørelsen større enn utgiftene, er overskuddet skattepliktig.

  Er du usikker på om en inntekt/fordel er skattepliktig, opplys om dette i post 5.0 eller i eget vedlegg til selvangivelsen.

  Flere skattepliktige inntekter finner du her: Skatteetaten

  Det er egne regler for inntekt opptjent i utlandet

 • Har du solgt aksjer? Aksjeinntektene må være med. Dette punktet er spesielt viktig for deg som har kjøpt aksjer som ikke har vært registrert i Verdipapirsentralen.
 • Bolig som du bor i selv blir normalt prosentliknet.

  Dette gjelder både selveid enebolig og tomannsbolig og leilighet i boligsameie, borettslag, boligaksjeselskap og fritidsbolig.

  Leide du ut mer enn halvparten av boligen vurdert etter markedsverdi i mer enn 6 måneder i 2001, skal den regnskapsliknes (post 2.8.4/4.3.2). Har du ikke eid boligen i hele 2001, skal den regnskapsliknes hvis utleietiden har vart mer enn halve eiertiden.

  Sjekk at alle opplysningene er korrekte.

 • Bil og båt som ikke står på selvangivelsen, se post 4.2.4/4.2.5.
 • Har du gitt familie eller venner et privat lån? Inntekter av private lån og fordringer skal føres i selvangivelsen. Mangler det beløp i den forhåndsutfylte selvangivelsen, må du oppgi disse i post 5.0.
 • Barnebidrag. Post 2.6.2 omfatter underholdsbidrag du mottar for barn som er født i 1985 eller senere som du hadde daglig omsorg for i 2001.

  Har du fått bidrag uten at dette har gått gjennom det offentlige, må du selv føre det opp i selvangivelsen. Husk å oppgi beløp og fødselsnummer for hvert barn. Du har krav på minstefradrag i hvert barns inntekt. Dette vil bli beregnet automatisk.