Her er drivstoff dyrest

Bensin- og dieselprisene er langt høyere i distriktene enn i sentrale strøk, og forskjellene øker.

En fersk og delvis hemmeligstemplet rapport laget for Konkurransetilsynet, viser at prisforskjellene mellom by og land på drivstoff, er sterkt økende. Det skriver Nationen i dag.

Tidligere DinSide undersøkelse: De verste bensinfylkene

Overraskende

I 2001 var det i snitt bare 38 øre dyrere per liter å tanke i landets dyrest fylke, Finnmark, enn i landets billigste fylke, Oslo.

I dag skal prisforskjellen ifølge rapporten være hele 74 øre per liter.

- Dette er spesielt overraskende siden salget av dieselbiler har økt markant i det siste. Isolert sett skulle det bety større omsetning og mindre prisforskjeller, sier Ove Skaug Halsos, seniorøkonom i konsulentselskapet Econ Pöyry, som har laget rapporten for Konkurransetilsynet.

Frem til 2002 var det et fraktutjevningstilskudd som skulle hindre slike prisforskjeller, men det ble fjernet av Bondevik-regjeringen i 2002.

Tank på søndager

300.000 priser

Rapporten er basert på et omfattende datamateriale fra 300.000 prisobservasjoner over hele landet gjennom et helt år.

Alle presentasjonsformene viser at det er vesentlig dyrere å fylle tanken i spreddbygde og usentrale strøk, enn i byer og tettbygde strøk.

Kilde: Nationen.

Mer om bensin & diesel: