Her er det økonomiske valgflesket

Sjekk hvem som tilbyr hva. Her er partienes valgflesk for årets kommunevalg.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hvor du bor avgjør i stor grad hvor mye penger du får å rutte med de nærmeste årene. Det er opptil kommunene selv å fastsette prisene på sine tilbud. Og det er opp til deg å velge.

Partiene er uenige om det meste, men motsier seg selv. Se bare:

- Høyre har en diffrensiert SFO-sats i Oslo, her betaler de som tjener mest høyere SFO-sats for sine barn. Det er god høyrepolitikk, sier Thor Søttem i Høyres Stortings-gruppe til DinSide.

Likevel er de Høyre-styrte kommunene blant de dyreste for foreldre med barn i småskolealder, ifølge en undersøkelse gjennomført av Forbrukerrådet.

- Dette får du, lover partiene, om du bare stemmer på oss.

Foto: Josh Blake/iStock
- Dette får du, lover partiene, om du bare stemmer på oss.

Foto: Josh Blake/iStock Vis mer


SFO til 950 eller 3.554 kroner?

Senterpartiet er på sin side ikke tilhenger av offentlige anbud på omsorgstjenester, men er enige med Fremskrittspartiet om at SFO-ordningen kan organiseres av foreldre eller frivillige organisasjoner.

Folkeaksjon mot eiendomsskatt

Motstanderne av eiendomsskatten har fått sin egen folkeaksjon, men det bryr ikke de politiske partiene seg om. Høyre og Fremskrittspartiet er de enten helt klart mot, SV er helt mot, mens de øvrige har en pragmatisk holdning til det; Senterpartiet, Venstre og Arbeiderpartiet mener kommunene selv må bestemme om de eiendomsskatten er nødvendig for å opprettholde servicenivået.

DinSide har spurt partiene om hvordan de vil organisere og gjennomføre følgende lommebokposter dersom de fikk komme til i kommunestyrene:

 • Eiendomsskatt: Eiendomsskatten er ifølge Skatteetaten en kommunal skatt eller avgift som legges på ulike former for eiendom. Eiendomsskatt betales ikke over skatteseddelen. Kommunen avgjør selv, etter bestemte regler, om det skal være eiendomsskatt og hvor stor den skal være. En undersøkelse som KS har fortatt, viser at gjennomsnittlig eiendomsskatt på boliger er 2.208 kroner. I 2006 skrev ca 63 % av landets kommuner ut eiendomsskatt. I 2005 ble norske kommuner 3,7 milliarder rikere som følge av innbetaling av eiendomsskatt. Notodden, Sel og Karlsøy har det høyeste skattetrykket hva eiendomsskatt angår.
 • SFO-sats: Kommunen skal ha et tilbud om SFO før og etter skoletid for 1.-4. klasse, samt for barn med særskilte behov. Men det er ingen rettighet at alle skal ha plass. En undersøkelse gjennomført av Forbrukerrapporten viser at prisen på SFO varierer med 2.554 kroner per måned, hvilket utgjør 28.094 kroner kroner per år, eller en hel gjennomsnittslønn. Hva som tilbys av tilsyn, tilbud og servering varierer fra kommune. Hvorfor denne urettferdigheten? Og hva mener partiene om organiseringen av tilbudet.

 • Utsetting av helsetjenester: Lov om helsetjenester i kommunene slår fast at kommunene har ansvar for å organisere en rekke helsetilbud til befolkningen, blant annet helsestasjonvirksomhet, pleie og omsorg, rehabilitering, legevakt, transport og fysioterapi. Dette kan de gjøre gjennom å ansette personell i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler med personell om privat helsevirksomhet. Som bruker kan man fritt velge sykehus, inkludert private sykehus som har en avtale med et regionalt foretak. I flere kommuner kan man velge mellom private eller offentlige aktører innen innen hjemmetjenester og sykehjem. Men de politiske partiene er uenige om effekten av de faktiske valgmulighetene.
 • PartiSFO-satserEiendomsskattHelsetjenester
  FrPMener SFO skal være selvfinansierende. Dette kan drives av frivillige organsisasjoner dersom kommunene ikke drifter den selv.Ønsker eiendomsskatten avskaffet. I kommunene ønsker FrP å senke og på sikt fjerne eiendomsskatten.Ønsker at staten tar over ansvaret for finansieringen av eldretjenester (sykehjem og hjemmebaserte tjenester), mens det er kommunene som har ansvaret for organiseringen av tjenestene i kommunene, og drifter den sammen med private aktører. Vil senke egenandelene.
  HøyreHøyre har ikke ønske om å senke prisen, vil prioritere undervisningen i fremfor SFO.Mot eiendomsskatt, vil arbeide for at de kommuner som ikke har det, ikke vil få den og at i den reduseres eller fjernes i kommuner som har den.Ønsker kommunal finansiering av helsetjenester, men åpner for at private kan utføre dem. Mener private tilbydere organiserer virksomheten mer rasjonelt enn det offentlige. For konkurranseutsetting. Pasienter skal selv velge aktør.
  KrFKommunene plikter å tilby SFO. Ønsker lavere innbetaling.Mener det er opp til den enkelte kommune å fastsette denne. Høyere eiendomsskatt der det er nødvendig for å opprettholde et godt kommunalt tilbud, lavere der det er mindre behov for denne inntekten.Motstander av konkurranseutsetting av helse- og omsorgsoppgaver. Mener helse- og skolesektorene er dårlig egnet til konkurranseutsetting.
  SPØnsker å videreføre selvfinansieringsprinsippet, ønsker ytterligere fem skoletimer, dermed vil barna få redusert SFO-tiden. Ønsker at kommunen skal finansiere ordningen etter selvfinansieringsprinsipper, men at frivillige organsiasjoner og private aktører dras med inn i organiseringen av tilbudet.Mener kommunene selv bør vurdere om de trenger inntektsskatten for å ivareta de oppgaver de er satt til å gjøre.Vil at kommunene skal finansiere og organisere alt helsearbeid.
  VØnsker en styrket SFO-ordning og større vekt på faglig innhold. Ønsker differensiert egenbetaling.Ønsker å videreføre ordningen med frivillig kommunal skatt, og vil at kommunene selv skal bestemme om de vil inndrive eiendomsskatt. Venstre har dog i flere kommuner stemt mot innføring av eiendomsskatt.Ønsker et sterkt offentlige helsevesen med private tilbydere som et supplement og at det erkommunene selv som skal bestemme hvordan de vil organisere helse- og omsorgstjenestene. Ønsker de med størst omsorgsbehov skal betale 20 prosent mindre.
  APVil øke det faglige innholdet. Vil forlenge skoledagen og redusere SFO-dagen tilsvarende. Dermed skal foreldrebetalingen bli mindre, men det er opptil kommunene å sette prisen.Ingen sentralstyrte føringer. Opptil hver enkelt kommune å betemme og fastsette eiendomsskatt etter behov.Ønsker ikke konkurranseutsetting, vil heller gi kommunene mer penger. Omsorg egner seg ikke for kommersialisering.
  SVØnsker heldagskole. Inntil vi får heldagsskole, må alle som ønsker det sikres en god og rimelig skolefritidsordning.For, vil trappe den opp. Mener den er et godt virkemiddel for å bedre kommunenes velferdstilbud. Kommunene bør selv bestemme hvorvidt de vil avkreve eiendomsskatt og størrelsen på den.Vil utvikle felleskapsløsninger i kommunene. Ønsker ikke konkurranseutsetting av helse- og omsorgsoppgaver.
  RRødt har ikke svart på DinSides henvendelse.  


  Kilder: Skatteetaten, Kommunenes sentralforbund, partiene