I mai var det generelt litt færre ledige stillinger å velge mellom, sammenliknet med året før, ifølge Nav. Foto: NAV
I mai var det generelt litt færre ledige stillinger å velge mellom, sammenliknet med året før, ifølge Nav. Foto: NAVVis mer

Her er det flest ledige stillinger nå

Én yrkesgruppe kan nå by på 33 prosent flere ledige stillinger enn for et år siden.

Ferske arbeidsmarkedstall fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) viser hvilke yrkesgrupper som byr på flest ledige stillinger akkurat nå.

Og tallene avslører at det spesielt er én gruppe som har hatt en kraftig vekst av ledige stillinger det siste året:

Innen ingeniører og ikt-fag, er det nå rundt 33 prosent flere stillinger å velge mellom i år enn i samme måned i fjor.

Flere andre yrkesgrupper har også hatt en positiv utvikling. Jobbsøkere som ønsker å bli ansatt innen industriarbeid, kan glede seg over at det har blitt 17 prosent flere ledige stillinger i denne kategorien det siste året.

Reiseliv og transport har hatt en stillingsvekst på 10 prosent, og bygg og anlegg har nå 9 prosent flere stillinger.

LES OGSÅ: Spørsmålet som kan avgjøre om du får jobben

Over 5.100 ledige stillinger innen helsesektoren

Når det gjelder antallet ledige stillinger, er det yrkesgruppen helse, pleie og omsorg som leder an. I mai i år var det lyst ut 5.122 ledige stillinger i denne kategorien

Færrest ledige stillinger er det innen jordbruk, skogbruk og fiske, med bare 112 ledige stillinger.

TOPP FEM: Her er det flest ledige stillinger (mai 2011)
YrkeTilgangen på ledige stillinger
Helse, pleie og omsorg5 122
Undervisning4 315
Butikk- og salgsarbeid2 893
Ingeniør- og ikt-fag2 743
Reiseliv og transport2 672


Generelt færre stillinger

I løpet av mai ble det lyst ut en prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor, viser tallene fra Nav.

Nedgangen er størst innen serviceyrkene, der det nå er 19 prosent færre ledige stillinger enn på samme tid i fjor. Megler- og konsulentbransjen, samt innen jordbruk, skogbruk og fiske er det også færre stillinger i mai.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Men selv om forrige måned gikk i minus, er det fulle og store bildet mye hyggeligere.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at i løpet av de tre første månedene i år, var det betydelig flere stillinger tilgjengelig enn samme periode i fjor. Første kvartal ble det utlyst 69.000 ledige stillinger, noe som er en vekst på 14 prosent fra året før.

Færre ledig i hele landet - utenom i to fylker

Nok en gang synker arbeidsledigheten i Norge. Ved utgangen av mai var det registrert 64.700 helt ledige hos Nav, noe som tilsvarer en nedgang på 5.900 personer.

Arbeidsledigheten er per i dag på lave 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Ledigheten har sunket i hele landet, med unntak av to fylker. i Nordland har det vært en liten økning i antall arbeidsledige, mens ledigheten i Østfold har holdt seg stabil.

Ledigheten er lavest i Sogn og Fjordane med 1,8 prosent og Rogaland med 1,9 prosent. Østfold topper ledighetsstatistikken med 3,2 prosent arbeidsledighet, mens hovedstaden har en ledighet på 3,1 prosent, altså et stykke over landsgjennomsnittet.