Her er det dyrest å reise kollektivt

Dessverre, også her kommer Oslo ubehagelig langt opp på listen.

Hvor er det dyrest å reise kollektivt,
og med taxi?

By:Buss,
T-bane,
eller trikk*
 Taxi **
Frankfurt2,40$ 9,14$
Oslo2,29$ 11,59$
London2,22$ 11,10$
Zûrich2,17$ 13,24$
København2,02$ 7,95$
Berlin1,88$ 9,38$
Stockholm1,82$ 10,25$
Tokyo1,79$ 14,10$
Hong Kong1,49$ 4,62$
Helsinki1,42$ 8,33$
Kilde: UBS
Sortert etter kollektivpriser
*Pris enkeltbillett på buss, t-bane eller trikk. Minimum 10 stopp/10km
**Pris på 5 km taxitur på dagtid, innen bygrensen
[Ugjyldig objekt (NAV)]