Her er de raskeste og billigste

Tabellen viser hva surfingen vil koste deg det første året du har tjenesten. Inkludert i prisene er derfor etableringsavgift, oppkoblingsavgift, og eventuelt tellerskritt hvis det skulle være aktuelt.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

MERK: Du kan sortere tabellen etter de kriteriene som er viktigst for deg. Det gjør du ved å trykke på kolonneoversiktene.

Resultatene er basert på DinSides Surfekalkulator, og vi har her tatt utgangspunkt i surfemønsteret til en storbruker. Det vil si at PCen er koblet opp mot nettet stort sett kontinuerlig.

Hvilket alternativ som er billigst for deg vil imidlertid avhenge av hvor ofte du surfer på nettet, vi anbefaler derfor at du legger inn ditt surfemønster i Surfekalkulatoren.