Et nummer som skulle være hemmelig, ligger fortsatt ute på nettet - 14 dager etter at feilen ble oppdaget. Foto: Per Ervland
Et nummer som skulle være hemmelig, ligger fortsatt ute på nettet - 14 dager etter at feilen ble oppdaget. Foto: Per ErvlandVis mer

Hemmelig nummer lagt ut på nett

- Det er i verste fall et spørsmål om liv eller død, sier direktøren i Post- og teletilsynet.

«Det er helt ubegripelig at de klarer å være så sløve.Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet»


Søndag for nøyaktig to uker siden oppdaget Helene (30) at hennes hemmelige telefonnummer var lagt ut på Telefonkatalogen.no. To uker senere har Get fortsatt ikke klart å fjerne nummeret fra nettet.

- Jeg oppdaget det tilfeldig ved at noen plutselig ringte meg på fasttelefonen. Da ble jeg gjort oppmerksom på at nummeret mitt lå ute på nettet, så jeg vet egentlig ikke hvor lenge det har ligget der, sier Helene, som har hatt hemmelig nummer i 12 år.

Problemet oppstod da Helene porterte telefonnumrene fra Telenor til Get. Da var telefonnummer og adresse plutselig blitt offentlig informasjon igjen.

- Jeg ringte Get med én gang og forklarte dem at de måtte ha gjort en stor feil, noe Get innrømmet overfor meg. Jeg fikk til svar at det dessverre var begått en grov feil fra deres side, og at jeg kunne ha krav på økonomisk kompensasjon. Feilen skulle rettes opp i umiddelbart.

Se også: - Må finne seg i identitetstyveri


Ligger fortsatt på nettet

Men over to uker senere er Helenes nummer fortsatt å finne på nummeropplysningen.

- Det er gode grunner til at jeg har hemmelig nummer, men uansett så synes jeg dette er veldig alvorlig, sier Helene, som synes hun har møtt liten forståelse for situasjonen hos Gets kundebehandlere.

Helene har vært i kontakt med Get flere ganger den siste uken, og fått ulike svar på sine henvendelser.

- Jeg har blitt fortalt at nummeret skulle ha blitt fjernet, men det ligger fortsatt ute. Jeg har også fått tilbud om en økonomisk kompensasjon, jeg skulle få 750 kroner, for å dekke det jeg måtte ha betalt for å få hemmelig nummer hos Get. Siste gang jeg snakket med dem, skulle jeg få dekket abonnements- og bredbåndsutgifter for tre måneder, men nummeret mitt ligger fortsatt på nettet, og det er det som er kritisk for meg, sier Helene.

Willy Jensen er direktør i Post- og teletylsynet.
Willy Jensen er direktør i Post- og teletylsynet. Vis mer


- Vi får mange klager på Get

Willy Jensen, direktør i Post- og teletilsynet, er opprørt, men ikke overrasket når han får presentert historien.

- Først vil jeg bare si at det er for j... at Get er så sløve. Vi vet at Get er ganske dårlige på kundebehandling, og vi får mange klager på Get.

Jensen legger imidlertid til at det er første gang han hører om akkurat denne problemstillingen knyttet til Get.

- Men vi har hatt mange lignende tilfeller, hvor tullete operatører slipper ut numrene til folk som faktisk trenger beskyttelse, for eksempel kvinner med mishandlingsproblemer. Det er helt ubegripelig at de klarer å være så sløve. I verste fall er det et spørsmål om liv eller død for disse menneskene, sier Jensen til DinSide.

Se også: Canal Digital sperrer HD-kanaler

Øyvind Husby er direktør for sammfunskontakt i Get. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen
Øyvind Husby er direktør for sammfunskontakt i Get. Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Vis mer


- Har ikke signert noe

Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get, har følgende forklaring til det som har skjedd:

- Her har det dessverre skjedd en misforståelse mellom kunden og Get. På kontrakten kunden har signert, er det ikke krysset av for hemmelig nummer, og da nummeret ble portert ble derfor ikke det hemmelige nummeret videreført.

- Jeg har jo ikke signert noen kontrakt, jeg har jo bestilt dette over telefonen, sier Helene.

Hun forteller videre at Gets kundebehandler fortalte at hemmelig nummer er noe de automatisk skal sjekke når de deporterer et telefonnummer.

Burde ikke nummeret vært fjernet umiddelbart etter at kunden gjorde dere oppmerksom på feilen?

- Vi har sendt anmodning om å fjerne nummeret til samtlige leverandører av katalogdata, og to av tre har allerede gjort det. For den tredje leverandøren er nummeret også fjernet, men det kan gå et par dager til før nummeret er borte fra alle baser. Vi har dessverre ingen påvirkning på tiden det tar for leverandørene å fjerne oppføringer bortsett fra å understreke at det haster å få det gjennomført, sier Husby.

Husby sier at de har tilbudt kunden et nytt, hemmelig nummer hvis hun ønsker det, samt at kunden har blitt kompensert for de ulempene dette har medført. Dette bekrefter Helene, men hun er ikke fornøyd med løsningen.

- Nummeret mitt ligger jo fortsatt ute! Jeg ønsker ikke å godta noen kompensasjon før nummeret faktisk er fjernet. Dessuten er det leit at jeg må bytte det telefonnummeret jeg har hatt i 12 år bare fordi Get har gjort en glipp. Det hjelper heller ikke så mye å få et nytt nummer så lenge adressen min også ligger ute på telefonkatalogen.no, sier Helene, som synes det er leit at man i det hele tatt må betale teleselskapene for å beskytte seg mot folk.

Kan være erstatningspliktige

Helene fastholder at hun ikke har signert noen kontrakt hos Get, men at hun inngikk en muntlig avtale. Har Get brutt kontrakten, kan selskapet bli holdt erstatningspliktige.

Øyvind Walle-Jensen jobber for Webjuristene.no
Øyvind Walle-Jensen jobber for Webjuristene.no Vis mer


- Har Get brutt noe som lå i kontrakten eller avtalen, så vil kunden i utgangspunktet ha krav på dekning av økonomisk tap. Hvis kunden mot formodning har et innbrudd som følge av denne feilen, vil Get kunne være erstaningsansvarlige, men også ved mindre ulemper som for eksempel utgifter ved bytte av telefonnummer, sier Øyvind Walle-Jensen i Webjuristene til DinSide.

Etter Ekom-forskriften har sluttbruker rett på hemmelig nummer. Hva teleselskapene kan ta seg betalt for dette, er ikke regulert. Mens Telenor tar 100 kroner for etablering av tjenesten, tar Get 758 kroner i etableringskostnader pluss 7,50 per måned.

Det er noe uklart hvem som er ansvarlige for at det hemmelige nummeret opprettholdes. Etter det DinSide kjenner til finnes det ikke noe fullgodt og enhetlig system for dette.

Operatørene har ulik praksis, og spesielt ved portering blir dette problem hvis det ikke spesifikt er bedt om hemmelig nummer, opplyser Post- og teletilsynet. Dette er imidlertid en problemstilling det nå jobbes med.

Telenor fraskriver seg ansvaret i denne saken.

- Når en kunde ber om portering av nummer, så er det kundens og den operatøren han/hun går over til, som har ansvar for å legge på hemmelig nummer. Telenor får bare en elektronisk melding om å overføre telefonnummeret og alle tilleggstjenester, sier Elisabeth Evjen i Telenor til DinSide.

Kunden i saken er omtalt med alias og ikke sitt egentlige navn.

Nummeret er nå fjernet fra telefonkatalogen.no.