Helse på mobilen

Bilder med mobiltelefonen kan erstatte legebesøk i fremtiden.

Sveitsiske leger har tatt steget inn i fremtiden. Med mobiltelefonen kan pasientene sende bilder av kroniske sår og andre hudproblemer til ekspertene uten å forlate hjemmet.

- Det er ingen tvil om at dette er fremtiden, sier informasjonskonsulent Hilde Pettersen ved Nasjonalt Senter for Telemedisin til Mozon.

Enklere og billigere
Testprosjektet som er gjennomført ved Universitetssykehuset i Geneve har pågått i tre måneder. De frivillige deltakerne med kroniske sår har selv tatt bildene som ble sendt rett til legenes e-postkasser.

En evaluering av prosjektet viser at fire av fem deltakere føler seg helt komfortable med denne formen for legekontroll. Forskerne ønsker nå å undersøke om mobil-legetjenester også kan erstatte et helt vanlig legebesøk i fremtiden.

Brukes i Norge
- Vi har ennå ikke kommet så langt i Norge at bilder fra en mobiltelefon kan erstatte legebesøket. Men teknologien er tilstede og det er ingen tvil om at dette vil være fremtiden for mange typer helsetjenester, forteller Pettersen ved Nasjonalt Senter for Telemedisin.

Det norske senteret er lokalisert ved Universitetssykehuset i Tromsø. De har allerede svært god erfaring med å sende bilder fra lokale leger slik at pasientene slipper å reise den lange veien til sykehuset selv.

Pasienter med hudproblemer i Alta og Hammerfest er omfattet av tilbudet som vil spare både helsesektoren og pasientene for mye tid og penger.

- Pasientene som får den samme tjenesten uten å måtte reise helt til sykehuset, er veldig fornøyde. Og neste skritt er kanskje at pasientene kan sende bildene med sin egen mobiltelefon hjemme fra stua, funderer Pettersen.

Moderne pasienter
- Mitt inntrykk er at pasientene er bedre forberedt på den nye teknologien enn oss i helsesektoren. Og de helt store endringene kommer nok ikke med en gang. For denne typen tjenester kan medføre store endringer i organisering, maktstrukturer og kontroll i helsevesenet, forteller informasjonssjefen.

Hun mener at vi fremover vil kreve både bedre og enklere helsetjenester. Og da har helsesektoren ikke noe annet valg enn å tilpasse seg de nye kravene.

- Akkurat som med endringene i bank og reiseliv, vil pasientene kreve enklere løsninger. Når du kan bestille flybilletter og betale regninger over internett vil vi ikke lenger akseptere å sitte i en lang telefonkø for å bestille en time hos legen, sier Hilde Pettersen til Mozon.

 

Mozon.no, 23.02.2005