Heller rik frue enn direktør

LETTVINT LYKKE: Jenter satser på ekteskapet som innbringende karriere. Men all statistikk viser at dette er en elendig avgjørelse.

Gift deg rikt og dropp å bli innehaver av egen virksomhet, mente en tiendedel av jentene som deltok i en spørreundersøkelse om arbeidsliv og personlig økonomi på Internett-samfunnet LunarStorm i Sverige. Åtte prosent av jentene mente egen virksomhet var en metode for fremgang og rikdom.

Penger viktig

De fleste mener riktignok at utdanning og hardt arbeid var den største kilden til å bli rik. God økonomi er viktig for svensk ungdom, skal man tro undersøkelsen: Tre av fire mener at rikdom er viktig for å bli lykkelige.

Blodig feil

Om jentene har forhåpninger om å bli rike, så er ekteskap og hjemmearbeid dårlig forretning. Studier av menns og kvinners lønn viser at kvinner taper millioner av kroner på hjemmearbeid. Og mens kvinner eier gardinene så eier ektemennene husene, bilene og aksjene ...

Kilder: LunarWorks, Aftonbladet