Helgefylla farligst for kvinner

Høyt alkoholforbruk er skadelig for begge kjønn. Men kvinnene bør være enda mer forsiktige med å slå ut håret i helgen.

At menn og kvinner tåler forskjellige mengder alkohol er ingen hemmelighet. Kroppsvekt, forholdet mellom fett og muskler og forbrenning kan alle være årsaker til at menn generelt ser ut til å tåle alkoholen litt bedre.

Men nå mener amerikanske forskere at det slett ikke bare er snakk om hvor mye alkohol kroppen kan behandle. Måten man drikker på kan være avgjørende for hvordan kroppen tåler alkoholen.

Mat for leveren
Forskerne ved State University of New York har gjennomført en undersøkelse på alkoholvaner og alkoholskader hos nesten 3.000 kvinner og menn mellom 35 og 80 år.

Intervjuer om alkoholvaner ble så sammenliknet med målinger av enzymer i blodet som henger sammen med leverskader.

Enzymene som sladrer om mulige skader på leveren var høyest hos de mennene som drakk alkohol hver dag. Men for kvinnene så leverskadene ut til å bli størst blant de som drakk hardt i helgene.

Måltider så også ut til å spille en rolle for skadene av alkoholen. For mennene så det ikke ut til å spille noen rolle om drinkene ble skylt ned på tom mage eller sammen med en bedre middag. Men kvinnene i undersøkelsen fikk mindre skader på leveren om de kombinerte drikkingen med et måltid.

Tre om dagen?
Akkurat hvor mye man kan drikke før kroppen tar skade av alkoholen er et svært usikkert spørsmål. Noen leger og forskere mener opptil tre alkoholenheter for menn og to enheter for kvinner hver dag kan være både akseptabelt og sunt.

Andre mener at selv små mengder vil øke risikoen for sykdommer, avhengighet og ulykker og at det beste helserådet for begge kjønn er å drikke så lite som mulig.

- Vi vet ikke sikkert hva som er årsaken til forskjellen i kjønn når det kommer til omsetningen av alkohol i kroppen. Men forskjellene kan kanskje skyldes metaboliske forskjeller mellom kjønnene, eller at det kvinnelige hormonet østrogen påvirker leverfunksjonen hos kvinner, forteller forskningsleder Saverio Stranges til avisen LA Times.

Den amerikanske undersøkelsen er publisert i siste utgave av fagmagasinet Alcoholism: Clinical & Experimental Research.

Mozon 28.06.2004