Hele bufferen

Summen av våre forslag til buffere blir på litt over 6.000 kroner.

Januarbufferen
 Kroner
Strøm2 500
Studielånet2 000
Kommunale avgifter2 000
Sum6.500

Tallene i tabellen er basert på forutsetningene i hovedartikkelen vår. Setter du av 5 - 6.000 kroner kan januar fort bli en lysere måned enn du er vant til.