Heldig i hagen

Har stormen hakket opp hekken din? Det kan bli dyrt, men heldigvis sørger nye regler for at forsikringen dekker skadene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Trær som ligger som mikadopinner i hagen, busker som er revet opp med røttene, og vinranker som ikke lenger er så veldig ranke.

Storm og flom har rammet mange værutsatte steder de siste ukene, og mer uvær er kanskje på vei. De fleste vet at forsikringen dekker dersom taket flyr av huset, eller et fallende tre knuser et vindu. Men mange er nok usikre på om man også kan få dekket utgifter til en ødelagt hage.

Gladmeldingen er at det kan man.

HVORDAN FORHOLDER DET SEG HVIS DITT TRE VELTER INN I NABOENS VINDU ELLER KOMMUNENS EL-LEDNING? KLIKK HER ELLER PÅ LENKEN ØVERST TIL HØYRE FOR Å SE OM DU KAN BLI GJORT ANSVARLIG.

Ødelagt hage? Sørg for at du får erstatning.
Ødelagt hage? Sørg for at du får erstatning. Vis mer


Nye regler

Som et ekstra positivt element er det nylig blitt en del enklere å få erstatning dersom hagen din ligner en scene fra katastrofefilmen Twister.
- Fra årsskiftet omfatter nemlig naturskadedekningen også naturskader på hage, hageanlegg og gårdsplass - oppad begrenset til fem dekar, inkludert den del av tilførselsvei som ligger innenfor hagen, hageanlegget og gårdsplassen, sier informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), Preben Sandborg Røe.

Eier du imidlertid en veldig stor tomt, må du fremdeles gå via lensmannen.

- Skader på hageanlegg utover fem dekar skal som tidligere meldes Statens Naturskadefond ved lensmannen, utenfor lensmannsdistriktet til tingretten. Dette gjelder også skader på øvrige uforsikrede objekter eller arealer, sier informasjonsdirektøren.

Det forutsettes at den forsikrede ting er et bolighus, våningshus eller fritidshus.

Dyrere for forsikringsselskapene

Forsikringsselskapene er kanskje ikke like fornøyde som forbrukerne med den nye ordningen.

- Det blir nok enklere for folk å melde skaden til eget forsikringsselskap, frem for å skulle gå til lensmannen. Derfor tror vi også at dette vil bety høyere skadeutbetalinger enn før. Dette vil nok koste forsikringsbransjen mer enn det staten sparer, sier fagkonsulent i If Skadeforsikring, Erik A. Haga.

Men selv om du skal melde skaden til ditt eget forsikringsselskap, er det Norsk Naturskadepool som står for selve utbetalingen. Alle norske skadeforsikringsselskaper er medlem av poolen, og dermed vil alle skadeutbetalinger bli fordelt på alle forsikringsselskapene.

Hvor mye får du?

Ifølge fagkonsulenten i If Skadeforsikring beregnes erstatning for hage, hageanlegg, gårdsplass og tilførselsvei på grunnlag av kostnadene til reparasjon eller gjenanskaffelse av samme - eller i det vesentlige samme - stand som før.

- For beplantning i hageanlegget beregnes erstatningen lik gjenanskaffelse av tilsvarende vekst, som alminnelig handelsvare (ung vekst) i gartneri eller hagesenter, sier Haga.

Det betyr at du kan få dekket kostnadene til ødelagte blomster, busker og trær, men at du bare vil kunne få dekket det i form av nye planter. Et 40 år gammelt grantre vil med andre ord bli byttet ut med et lite juletre.

Rydder for deg

Forsikringsselskapen dekker også det det koster å rydde tomten etter stormen.

- Nødvendig utgifter til fjerning av skadde rester av forsikrede ting dekkes. Det vil si at forsikringen dekker nødvendig oppkapping og bortkjøring. Men velger kunden å skjære opp treet til ved, må han selv dekke merkostanden. Han vil likevel få et beløp tilsvarende det det ville ha kostet å grovdele og kjøre bort treet, avslutter Erik A. Haga.

Men hvordan forholder det seg dersom et av dine trær eller taksten flyr inn på nabotomten og ødelegger naboens vindu, eller at det 50 år gamle treet i hagen velter over en el-ledning? I noen tilfeller vil du være ansvarlig, og kan komme til å måtte betale for skaden selv. Les mer om dette ved å klikke her, eller på lenken øverst til høyre.