Hastverk styrker immunforsvaret

Litt aktivt hastverk på jobben styrker immunforsvaret, men voldsscener på TV kan svekke det, mener forsker.

Det er ikke bare et eple om dagen som er bra. - Litt hastverk hver dag, er bra for helsa, sier forskeren Jos. A. Bosch ved Ohio-universitetet.

Noen typer stress er ut til å styrke immunforsvaret, konkluderer han og hans nederlandske forskerkolleger. Når du stresser på jobben, for eksempel med å gjøre ferdig en rapport til leveringsfristen, er dette en type aktivt stress som kan styrke immunforsvaret. Passivt stress som du føler når du ser en spennende voldsfilm på video eller TV, kan derimot svekke immunforsvaret.

Forskerne har sett på hvordan aktivt og passivt stress påvirker kroppen. Studien ble nylig publisert i tidsskriftet Psychophysiology og ble ble gjennomført på 34 mannlige studenter. de ble alle utsatt for to typer stress: Den første stress-oppgaven var en hukommelsestest der de fikk lese noe materiale. Etterpå måtte de i løpet av 12 minutter svare på spørsmål om det de hadde lest. Den andre oppgaven var å se på en 12 minutter lang video om kirurgi. Forskjellen på de to stress-oppgavene var at studentene i den første oppgaven engasjerte seg aktivt for å huske tekstene. I den andre testen var de bare passive tilskuere.

For å se om immunforsvaret reagerte på stressituasjonene, målte forskerne konsentrasjonen av antistoffer i spyttet. Hukommelsestesten ga økning i mengden antistoffer av typen sekretorisk IgA, men under videotesten sank konsentrasjonen.

Bosch mener dette tyder på at aktivt stress, slikt som å måtte rekke leveringsfrister, er bra for kroppen. - Også det å bli sint for noe, særlig hvis sinnet går over fort, kan være bra for immunforsvaret, mener han.

Derimot kan voldsscener på TV, også slike som viser hvordan tårnene i World Trade Center i New York kollapser, dempe immunforsvaret. Bosch og hans kolleger vil nå se nærmere på mekanismene som stress-regulerer immunforsvaret.

Mozon.no, 01.11.2001