"Harry" å røyke

Stadig færre unge røyker nå enn for fem år tilbake. Røyking har fått ’’harrystempel’’ blant norsk ungdom.

Fra 2000 til i dag har antall røykere gått ned fra ti til fem prosent.

- Røyking har et helt annet symbolinnhold nå enn før, og ungdom er veldig trendsensitive, sier forsker Karl Erik Lund, ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

I følge Lund kaller trendforskere det som har skjedd for en "stupidifisering" og "harryfisering" av røykere.

Gledelig utvikling
Hvert femte år siden 1975 har Sosial- og helsedirektoratet gjennomført undersøkelser om tobakksbruk i ungdomskolen. Den gangen røykte omkring 15,1 prosent av guttene og 17 prosent av jentene, alle mellom 13 og 15 år.

- Det er flere årsaker til denne gledelige utviklingen. Norge har over lang tid hatt en stadig strengere lovgivning. Det er ikke lov å selge tobakk til ungdom under 18 år, prisen er høy og det blir stadig flere røykfrie arenaer. Det har også vært gjennomført flere kampanjer og ulike tiltak rettet spesielt mot ungdomsskolen, sier Hege Wang, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling tobakk ved Sosial- og helsedirektoratet.

Hun legger til at det også er viktig at foreldregenerasjonen og lærere, som er rollemodeller for de unge, røyker mindre nå enn før.

Resultatene baserer seg på svarene til rundt 5000 ungdom, og viser at rundt 5 prosent av elever i ungdomskolen i 2005 røyker daglig. Det er ingen forskjell på jenter og gutter.

Små endringer i snusforbruk
Det har imidlertid kun vært små endringer i ungdommens snusbruk fra 2000 til 2005. Men det ser ut til at det er flere jenter som prøver å snuse og som snuser av og til eller sjelden.

I 2005 sier én av fire jenter at de har forsøkt å snuse. Og det er flere av gutta som har forsøkt å snuse enn jentene, 31 mot 17 prosent.

2 prosent av elevene snuser til daglig, mens 9 prosent snuser av og til eller svært sjelden. Her er det også stor forskjell på guttene og jentene.

- Det er langt flere ungdommer som røyker daglig enn det er som bruker snus, og røykingen vil fortsatt være vårt hovedfokus. Likevel er snus et tema i vårt forebyggende arbeid i ungdomsskolen og vi planlegger også en brosjyre om snus som kan deles ut av skolehelsetjenesten, sier Wang.

Tilslutt, ja, du har sett de før, men her er de igjen: 10 gode råd for å få deg til å slutte å røyke.

Men visste du at bare én røyk om dagen kan tredoble risikoen for dødelige hjertesykdommer og lungekreft?

 

Mozon.no, 16.02.2006