Hardt å være sunn

Klarer du å trene, spise frukt, holde vekta og ligge unna røyken samtidig? Gratulerer, da er du blant de supersunne.

God helse kommer ikke gratis.

Og selv om de fleste av oss vet utmerket godt hva som skal til for å holde kroppen i form, er det fortsatt langt fra tanke til handling.

For klarer du å ligge unna sigarettene? Hva med å spise fem frukt eller grønnsaker om dagen? Om du i tillegg legger til jevnlig mosjon i mer enn en halvtime og en kroppsmasseindeks på under 25 kan du virkelig regne deg som et sunt menneske.

Tre prosent
- Jeg er virkelig overrasket at det er så få som klarer dette, sier forskningsleder Mathew Reeves ved Michigan State University til CNN. Han har gjennomført en undersøkelse som viser at bare tre prosent av alle voksne amerikanere klarer å gjennomføre alle disse fire kravene til et sunt liv.

Tallene ble sjekket flere ganger av den overraskede forskeren, som også spurte flere av sine venner om de klarte å leve virkelig sunt.

- De bare himler med øynene og forteller meg at ingen klarer å leve så sunt. Og dette er selve problemet, de sosiale og kulturelle forventningene er at ingen gjør det og at det er en akseptabel livsstil, mener Reeves.

Rik og sunn
- Vi har ingen tilsvarende tall som viser hvor mange som klarer å oppfylle alle disse kravene samtidig. Men vi vet at en sunn livsstil i Norge har en klar sammenheng med utdanning, økonomi og sosial status.

- Så det er nok blant de med høyest utdanning og best økonomi vi også finner flest av de supersunne, sier seniorrådgiver Henriette Øien ved Sosial- og helsedirektoratet til Mozon.

Hun viser blant annet til at de lavest utdannede røyker langt oftere enn de med høy utdanning. Men i de siste årene har antallet dagligrøykere falt tydelig, bare 26 prosent av den voksne befolkningen røyker nå daglig.

De offisielle rådene for fysisk aktivitet er å bevege seg minst en halvtime hver dag. Og det klarer ganske mange. To av tre nordmenn trener hver uke. Og bare 11 prosent av oss oppgir at vi aldri trener.

Fullt så bra står det ikke til med kostvanene våre. Til tross for mange kampanjer fra helsemyndighetene er det fortsatt under 10 prosent av oss som klarer å oppfylle målene i "5 om dagen" med fem daglige porsjoner av frukt eller grønnsaker.

Mange med overvekt
Kroppsmasseindeksen, eller Body Mass Index er også et problematisk mål for mange nordmenn. Indeksen regnes ut som forholdet mellom vekten og kvadratet av kroppshøyden, som blir et tosifret tall.

HVA ER DIN BODY MASS INDEX? REGN DET UT HER:

En indeks på over 25 regnes som overvektig, mens et tall over 30 regnes som mer alvorlig fedme. Og det er dårlige nyheter for mange av oss.

- De siste tallene viser blant annet at under 60 prosent av oss er normalvektige i forhold til kroppsmasseindeks. Tall fra de siste helseundersøkelsene i Hedmark, Oppland og Oslo viser at bare 32% av menn og circa 53% av kvinnene i 40-års-alderen er normalvektige, forteller Øien. Men hun synes ikke det er noen grunn til panikk om kroppsmasseindeksen skulle krype litt over grensen på 25.

- En BMI rett over 25 betyr ikke nødvendigvis noen veldig stor helserisiko, dette tallet sier jo for eksempel ingenting om hvordan muskler og fett er fordelt på kroppen. Men på et generelt grunnlag vil høyere vekt også bety høyere risiko for helseproblemer som hjerte- og karsykdommer og diabetes, mener Øien.

 

Mozon.no, 23.05.2005