Hard festing farligst for kvinner

Drikking over litt tid kan resultere i depresjoner og dårligere hukommelse, og kvinner er mer utsatt enn menn, viser en ny engelsk undersøkelse.

Unge periodedrankere har større sannsynelighet for å bli deprimert enn de som ikke drikker regelmessig. Og det er kvinnene som er aller mest utsatt.

Kvinnenne har lettere for å utvikle dårlig korttidshukommelse og vanskeligere for å kontrollere upassende atferd, viser en undersøkelse fra University of Sussex i England.

Professor i eksperimentalpsykologi Theodora Duka intervjuet 100 friske 18-30 åringer. Forsøkspersonene ble spurt om deres alkohol- og narkotikavaner, samt deres karaktertrekk og humør. Alle de spurte hadde et moderat til høyt alkoholforbruk.

Forskerne testet også deltakernes verbale IQ, korttidshukommelse og årvåkenhet.

Personene som ble identifisert som periodedrankere rapporterte oftere om dårlig sinnsstemning enn de som ikke drakk regelmessig. I tillegg viste testene at kvinnelige periodedrankere hadde dårligere korttidshukommelse og årvåkenhet enn kvinnene som ikke drakk så mye.

- Vi vet at enkelte mennesker bedriver selvmedisinering med alkohol når de lider av angst og depresjoner. Det vi nå trenger å finne ut av er om periodedrikking er med på å bidra til angst og depresjoner, og om kombinasjonen av periodedrikking og dårlig humør medfører svekket kognitiv yteevne, sier Duka i en pressemelding.

Professor Duka har tidligere påvist at periodedrankere har en mer kaotisk tilnærmelse når det gjelder å utarbeide strategier. Noe som antyder at disse menneskene har en skade på frontal-lappene i hjernen. Hun har også tidligere vist at gjentatte tilbakefall hos alkoholikere svekker deres evner til å gjenkjenne følelser hos andre.

Mozon.no, 18.03.2005