Har du to innboforsikringer?

Unngå dobbelforsikring/overforsikring

Hva er du forsikret for, og hva betaler du for det? Kanskje finner du ut at du enten er underforsikret eller overforsikret.

En indikasjon på at mange er overforsikret, eller kall det i dette tilfelle dobbeltforsikret, fremkom da Landsorganisasjonen (LO) i fjor anslo at 10 prosent av medlemmene hadde dobbel innboforsikring, ensbetydende med at 50-60 millioner kroner årlig ble kastet ut av vinduet.

Forklaringen var at deres innbo var forsikret både via fagforeningskontingenten og gjennom individuelle ordninger.

Har du sjekket at ikke du er dobbeltforsikret. Gjør det nå!