Handelsbanken: Mer party

Det er stor enighet om gode tider fremover. Sist ute er Handelsbanken.

Oslo (NTB-Trygve Mellvang-Berg): Handelsbanken tror de gode tidene vil vare lenger enn tidligere anslått. Norsk økonomi er godt rustet for fall i boligpriser og press i arbeidsmarkedet, mener bankens økonomer.

- Vi er optimistiske, heter det om norsk økonomi i Handelsbankens halvårige konjunkturrapport, som ble lagt fram tirsdag.

Bankens økonomer regner riktignok med korreksjoner i deler av boligmarkedet, noe som igjen kan gi korreksjoner i aksjemarkedet. Men den globale veksten, særlig i Asia, vil fortsatt sikre gode tider i Norge.

- Så lenge vi ikke tar fullstendig feil i vårt fundamentale syn på veksten i utviklingslandene, vil vi ikke få en norsk resesjon drevet av en finansiell krise de neste par årene, heter det i rapporten.

Ikke som 80-tallet

Sjeføkonom Knut Anton Mork sier økonomene har stresstestet ulike scenarier og kommet fram til at økonomien er godt rustet for det som måtte dukke opp de neste tre årene.

Økonomene har regnet på et mulig fall i boligprisene, men ser ikke at det kan få like store konsekvenser som det gjorde på slutten av 80-tallet.

- Oppgangskonjunkturen er mye bedre fundert nå, enn det var den gang. Da var det hele stort sett etterspørseldrevet, med utgangspunkt i lån. Nå er oppgangen basert på produktivitet og tilgang på arbeidskraft, sier Mork til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker også at den økonomiske politikken i dag ikke vil føre til en så stor renteoppgang som man fikk på begynnelsen av 90-tallet.

- Den gangen skulle man forsvare verdien på norske kroner. I dag er pengepolitikken lagt opp på en annen måte, sier han.

Begrensningene for veksten ligger først og fremst i kapasiteten i arbeidsmarkedet, men veksten vil holde seg de neste tre årene, konkluderes det med i rapporten. Årsaken er overraskende høy produktivitetsvekst, og at arbeidsstyrken til nå har vist seg å øke mer enn man trodde.

Naturlig lønnsoppgjør

Samtidig er ikke økonomene i Handelsbanken spesielt bekymret for at lønnsoppgjørene skal bli for fete i år og neste år, slik andre økonomer er.

- Det er i økende grad tilbud og etterspørsel som styrer oppgjørene, fastslår Mork.

Samtidig mener han partene i det private sektor virker mest opptatt av å sikre arbeidsplasser, og Mork kaller årets sentrale rammer for moderate.

- Vi er mer spent på det offentlige oppgjøret, men her er det mer bekymringen for ikke å få tak i arbeidskraft som styrer, enn krav om «rettferdighet». Når det er høy etterspørsel, betales det også bedre. Det er normalt, sier Mork.

I likhet med «alle» andre tror Handelsbanken at det stramme arbeidsmarkedet og en raskere takt i inflasjonen vil føre til en hyppig renteoppgang det kommende året, og at renta vil ligge på 5,25 prosent om ett år.