Det blir mer penger på konto i desember, men tro ikke at det skyldes goodwill fra arbeidsgiver. Foto: COLOURBOX.COM
Det blir mer penger på konto i desember, men tro ikke at det skyldes goodwill fra arbeidsgiver. Foto: COLOURBOX.COMVis mer

Halvt skattetrekk i desember

Norske skattebetalere får alltid mer å rutte med til jul. Vi minner om hvorfor.

Det norske skattestystemet legger opp til at nordmenn tar hele skattebelastningen i 10,5 av årets måneder. Dette fører til at vi ikke betaler skatt i juli, og bare halv skatt i desember.

I praksis får du mer penger å kose deg for når desemberlønningen kommer.

Datoen for lønnsutbetaling varierer fra det offentlige til det private, og også fra arbeidsgiver til arbeidsgiver. Hvorvidt du får halv skatt på desemberlønningen eller på lønningen som kommer i november, er opp til arbeidsgiveren din.

Noen ansatte får "julelønnen" i november og vanlig lønn i desember. Andre arbeidsgivere løser det ved å fremskynde utbetalingsdatoen for desemberlønnen slik at lønnen blir utbetalt før jul i stedet for sent i romjulen. Husk også at for mange arbeidstakere så skal julelønnen likevel vare helt til slutten av januar.

Blir det restskatt til våren? Sjekk nå!

Halv skatt er halv skatt

At du betaler halv skatt på den siste lønningen før jul, betyr akkurat det; du betaler halvparten så mye i forskuddstrekk som du gjorde måneden før. Dersom du har en brutto månedslønn på 30.000 kroner og har noe gjeld, betaler du kanskje normalt rundt 8.000 kroner i skatt. Dette betyr at du kun betaler 4.000 kroner i skatt på julelønnen, og du får 4.000 kroner mer utbetalt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nedenfor ser du et eksempel på hvor mye skatt du skal betale i 2011 i forhold til 2010. Som du ser av utregningen, er skatten fordelt på 10,5 måneder. I desember betaler denne skatteyteren 4.139 kroner i skatt.

Halvt skattetrekk i desember


Hva med DIN lønning? Her putter du inn egne tall

Null skatt for noen

Personer som mottar ytelser fra NAV, betaler også skatt ved forskuddstrekk slik vanlige lønnsmottakere gjør. NAV opplyser at dersom du mottar rehabiliteringspenger, pleiepenger, sykepenger, eller foreldre- og adopsjonspenger, er det halv skatt i desember.

Mottakere av alderspensjon, gjenlevendepensjon, uførepensjon eller overgangsstønad er fritatt for forskuddstrekk i desember. Dette betyr imidlertid ikke at de er fritatt for skatt, men at den er fordelt på 11 måneder, ikke på 10,5. Pensjonister betaler skatt i 11 av årets måneder.

Lovbestemt skattetrekk

At du betaler halv skatt i desember, er ikke en generøs gest fra din arbeidsgiver eller skatteetaten, men er regulert i skattebetalingslovens paragraf 5.7:

Skatteytere med månedsbetaling kan fritas for trekk for en måned i ferietiden om sommeren og for en halv måned før jul. Skattytere med uke-, dag- eller timebetaling kan fritas for trekk i 4 uker i ferietiden om sommeren og 2 uker før jul. Departementet kan i forskrift bestemme at det for skattytere som har kortvarig tilknytning til riket, skal foretas forskuddstrekk gjennom hele året uten noen trekkfrie perioder, heter det i paragrafen.