Halv TV-lisens for de som ikke får inn NRK2?

Mange nordmenn irriterer seg kraftig over at de ikke får inn NRK2, og irritasjonen blir ikke mindre av at de likevel må betale full TV-lisens.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Sinte lisensbetaler får her støtte fra Forbrukerrådet, som mener at lisensen er en betaling for NRKs samlede tilbud.

Tangegangen er at du ikke skal betale full pris, når du ikke får nyte godt av hele tilbudet.

Forbrukerrådet har imidlertid ikke nådd fram med sitt standpunkt, per i dag må du derfor fremdeles betale full TV-lisens.

Men hva synes du? Bør lisensen differensieres, slik at husstander som ikke kan se NRK2 skal betale mindre?