Halv pris på hushjelp - i Sverige

Får den svenske finansministeren viljen sin, kan svenske familier få halvert kostnadene det medfører å ha hjelp hjemme. Forrige uke la Sveriges finans- og næringsminister frem et forslag om skattelette for husholdningstjenester som et ledd i kampen mot svart arbeid, skriver Dagens Industri.

Vil halvere kostnader

Forslaget innebærer en halvering av kostnader på tjenester som vasking, rydding, matlaging, omsorg og barnepass. Henting og levering av barn i barnehage skal også omfattes av de nye reglene, som er foreslått å tre i kraft fra 1. juli.

Skattelettelsen vil ikke gjelde dersom det er et familiemedlem som utfører tjenesten.

Forslaget innebærer en skattereduksjon på maksimalt 50.000 kroner i året per person.

- Med forslaget vil vi skape flere jobber og mindre svart arbeid. Dette er dessuten et viktig steg for at såvel kvinner som menn skal få livspuslespillet til å gå opp, sier Anders Borg og Maud Olofsson i en felles kommentar.

Norske regler allerede på plass

Skulle du ønske Norge kunne følge etter? Selv om reglene ikke er der allerede, er det langt på vei lagt til rette for at det skal være enkelt å lovlydig ha hjelp i hjemmet - blendahvitt.

I korte trekk er vilkårene slik:

  • Både arbeidsgiveren og den som utfører oppdraget må være privatpersoner. Lønnen som utbetales kan ikke være fradragsberettiget, verken direkte eller gjennom avskrivninger.
  • Arbeidstakeren må ikke utføre lignende arbeid som ledd i sin egen næringsvirksomhet. Videre må slike arbeidsoppdrag ikke utføres i et omfang som innebærer at aktiviteten av denne grunn må regnes som næringsvirksomhet.
  • Beløpsgrensen på 50.000 kroner omfatter samlede utbetalinger fra en husstand. Feriepenger, fri kost og losji osv. skal også regnes med. Det samme skal utbetalinger på under kr 1.000 til en arbeidstaker, som jo er skattefrie for mottaker.
  • Lønnsutbetalinger som gjelder privat pass av barn under 12 år skal ikke regnes med. Slike lønnsutbetalinger er fritatt for arbeidsgiveravgift uten hensyn til størrelsen på lønnsutbetalingen.
  • Artikkelen fortsetter under annonsen

    Les mer om hvordan du gjør vasken hvit.

    Les mer på Skatteetatens nettsider