Hafslunds spotpris dyrere

De beregner spotpris slik at Konkurransetilsynet ikke lar dem være med i prislisten.

Markedspris, spotpris eller innkjøpspris på strøm. Alt er betegnelser på prismodeller som følger sprisen på strøm fra time til time på strømbørsen Nordpool. Men bak betegnelsene skjuler det seg forskjellige måter å beregne strømprisen på. Noen aktører, som Hafslund, definerer spotpris på en måte som gjør strømmen dyrere. Disse aktørene får ikke være med på Konkurransetilsynets prisliste.

Volumveid

La oss ta en snarvei innom ungdomsskolepensumet i matte: Hva er gjennomsnittet av 26, 27 og 28? Svaret er naturligvis 27 - (26+27+28)/3.

Litt vanskeligere blir det om du kjøpte 5 enheter for 26, 35 enheter for 27 og 50 enheter for 28. Da har du i gjennomsnitt betalt 27,5 pr. enhet for de 90 enhetene - (5*26 + 35*27 + 50*28)/90

Den andre måten å regne gjennomsnitt på er volumveid. I eksempelet over ble den volumveide prisen høyest, for du hadde kjøpt flere dyre enheter enn billige.

På samme måte beregner Hafslund, Fjordkraft og flere andre leverandører din strømregning når du har spotpris på strøm, eller markedskraft, som noen kaller kontrakttypen. Spotprisen på strøm svinger over døgnet. Det er mye dyrere strøm om morgenen når folk slår på kaffetrakterne og om kvelden når komfyr, tv, datamaskiner og vaffeljern kommer i sving.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Prisen er høyere til disse tidene fordi etterspørselen er større. Som kunde har du interesse av at færrest mulig av disse dyrerere kilowattimene inngår i beregningsgrunnlaget. Leverandøren har naturligvis motsatt interesse.Prisen er gjennomsnittet fra time til time til på Nordpool i 2009, til og med 1. mars. Forbruket fra time til time er hentet fra Statnett og omfatter også industri. Det er fra februar måned.

Dyrt med vedfyring

Forskjell i pris

Leverandører som oppgir spotprisene sine til Konkurransetilsynet, er pålagt å benytte gjennomsnittsprisen over døgnet, ikke veiet for når kundene bruker mest strøm. Hafslund og Fjordkraft får derfor ikke lov til å delta på Konkurransetilsynets liste.

Forskjellen på denne beregningsmåten og den Hafslund benytter går i kuindens disfavør. Hafslund oppgir på sin hjemmeside at spotprisen i januar var 48,63 øre inkludert påslaget til Hafslund på 0,95 øre. Det står på den samme siden at prisen er veid for forbruk gjennom døgnet, men en vanlig forbruker vil ikke forstå at dette er et helt annet produkt enn standard spotpris. Den var nemlig bare 47,35 øre den samme måneden, i følge Nordpools prisoversikt.

Du taper 550 kroner

Hafslunds beregningsmåte ga deg i januar altså en strømpris som var 0,33 øre høyere pr. kilowattime enn det nøytrale gjennomsnittet Konkurransetilsynet anbefaler. Hafslund har også høyere påslag enn de beste leverandørene på Konkurransetilsynets oversikt. Mens de billigste her for et forbruk på 20.000 kilowattimer i året tar 299 kroner, tar Hafslund 789 kroner.

Husk enøk-knappen!

- Vi veier vår spotpris med våre kunders faktiske forbruk, noe som vi mener gir en riktigere pris for kunden, sier Hafslunds informasjonssjef Katarina Finneng. Foto: Hafslund
- Vi veier vår spotpris med våre kunders faktiske forbruk, noe som vi mener gir en riktigere pris for kunden, sier Hafslunds informasjonssjef Katarina Finneng. Foto: Hafslund Vis mer


Ugjennomsiktelig

Abonnerer du på en standardkontrakt med spotpris/markedspris, slik leverandørene som markedsfører seg hos Konkurransetilsynet tilbyr, kan du hver dag gå inn på Nordpools nettsider og se hva prisen er. Hafslund veier som sagt denne mot gjennomsnittsforbruket i nettet sitt, men de offentliggjør ikke hva dette er. Du vet ikke hva du betaler før Hafslund offentliggjør sin pris, noe som skjer med circa en måneds etterslep. Prisen for januar er nå lagt ut på selskapets nettsider, men de mange som har spotpris hos Hafslund vet ennå ikke hva de skal betale for leveransen i februar.

- Det tar noen dager ut i neste måned før vi får vite faktisk forbruk og får beregnet hvilke vekter som skal benyttes, sier informasjonssjef Katarina Finneng i Hafslund. - Grunnlaget består av et svært tallmateriale og blir derfor ikke lagt ut på hjemmesidene.

Finneng mener prismodellen til Hafslund er den mest riktige for kunden, i og med at den gir et riktigere bilde av hva strømmen kostet da kunden brukte den.

Hva synes dere om at Konkurransetilsynet ikke lar dere presentere dette produktet på sidene sine?

- Konkurransetilsynet står selvsagt fritt til selv å velge hvilke produkter de sammenligner prisene for. Det er derfor viktig at vi både ved avtaleinngåelse og på hjemmesidene våre informerer kundene våre om at dette er et veid produkt.

Hafslund er landets største nettleverandør med over 540.000 kunder. De fleste av disse får også strøm fra Hafslund, men av konkurransehensyn kan ikke Finneng opplyse hvor mange strømkunder selskapet har. Heller ikke forteller selskapet hvor mange som har spotpris, men Finneng forteller at dette er det vanligste produktet.

Ikke bare Hafslund

Det er flere leverandører av spotpris-strøm som ikke er representert på Konkurransetilsynets liste, herunder LOS, Hurum kraft og Fjordkraft. Også disse veier forbruket mot gjennomsnittlig forbruksprofil i sine nett.

Fikk strømregning på 100.000

DinSides strømkalkulator gir deg sannheten

Strømkalkulatoren har med de samme leverandørene som Konkurransetilsynet. Ingen ting tyder på at du går glipp av noe fordi om noen produkter - som f.eks. Hafslunds spotpris - er utelatt. I strømkalkulatoren kan du beregne din besparelse, og den har lenker direkte til leverandørenes bestillingsskjemaer.

Du behøver ikke å si opp din nåværende avtale først - det gjør den nye leverandøren for deg.

Prøv strømkalkulatoren