Gutter har oftere lesevansker

Gutter har lesevansker to-tre ganger så ofte som jenter, viser en studie av nesten 6000 barn.

Fra fem til 12 prosent av elevene i grunnskolen har lesevansker, viser en ny studie fra Minnesota i USA. Tallet varierer med hvilken undersøkelsesmetode som brukes. Lesevansker er to-tre ganger vanligere hos gutter enn hos jenter.

- Vår undersøkelse viser at lesevansker er vanlig hos barn. Denne diagnosen bør derfor være med i vurderingen når man undersøker barn som har lærevansker, særlig gjelder det hos gutter, sier leder for studien, lege Slavica K. Katusic ved Mayo-klinikken i Minnesota, USA.

Åtte av ti barn med lærevansker har lesevansker som sitt grunnleggende problem. Verdens nevrologiselskap definerer lesevansker som en lidelse der man får vansker med å lære å lese til tross for tradisjonell opplæring, tilstrekkelig intelligens og sosiokulturelle muligheter. Resultatene fra studien i Minnesota er foreløpige resultater i forbindelse med en studie som fortsatt pågår blant 5718 barn som ble født i Rochester i perioden 1976 til 1982.

Mozon.no, 20.11.2001