Gulltid for fondskjøp

Mye tyder på at det er tid for å kjøpe fond. Se hva ekspertene sier.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Aksjemarkedet de siste månedene har gjort det krevende for en vanlig fondssparer å henge med i svingene.

Ditt barn - en børskonge

Uro

Pilene har endret retning fra uke til uke, dag til dag, og prognosene har vekslet mellom tro, tvil og den heteste skjærsild.

Men når alt kommer til alt, er det netto ikke så gæernt det som har skjedd hittil.

Oslo Hovedindeks - Historikk
  
1 måned4,06%
3 måneder-1,20%
Hittil i år8,38%
Siste 12 mndr24,92%
Kilde: iMarkedet

De siste tolv månedene har verdiøkningen på norske aksjer vært på omtrent 25 prosent. Uroen de siste tre månedene summerer seg til et fall på 1,2 prosent - nærmest en bagatell for en som sparer langsiktig.


Hittil i år har den norske hovedindeksen faktisk økt med over 8 prosent.

"Over dammen" er også oppsummeringen udramatisk - i alle fall så langt.

På den teknologitunge Nasdaq-indeksen er netto negativ effekt av den siste måneden et verdifall på en tiendedels prosent. For en fonsdssparer må selvsagt dette sees i sammenheng med avkastningen siden januar i år, på nærmere seks prosent, eller de siste 12 månedene - på nærmere 19 prosent.

Nasdaq - indeksen
Siste måned -0,10%
3 måneder0,70%
Hittil i år5,95%
Siste 12 mndr18,74%
Kilde: iMarkedet


Børsmas?

"Nærsynt børsmas" skrev administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening (VFF) i mars i år, da uro på børsene sist skapte dramatiske overskrifter i mediene.

DS: Er børsmaset like nærsynt nå som i mars?

- Nei, jeg synes ikke det. Det virker som om både mediene og nordmenn flest i økende grad forstår at kursfall fra tid til annen er normalt, mener Ruud.

- De fleste aksjefondssparere er mest opptatt av verdiutvikling og utbytte fra aksjeplasseringene sett over flere år. For oss som er ute etter den langsiktige meravkastningen som aksjesparing gir, vil det tidvis kunne være en utfordring å ikke la oss rive med av aksjemarkedets kortsiktige psykologi, men stå fast på det sparevalget vi har tatt. Det er menneskelig å bli nervøs av kursfall slik vi opplevde i mai og juni i fjor, i februar og mars i år og senest nå i juli og august. Mitt inntrykk er at vanlige aksjefondssparere blir stadig mer kunnskapsrike, og stort sett holder seg i ro under slik perioder. Jeg synes faktisk nordmenn fortjener ros for sin atferd på dette området, ikke minst når vi også tar i betraktning at denne spareformen er relativt ny for mange av oss, sier Ruud.

Kan for lite om aksjer

Kuule fondssparere

Daglig leder John Peter Tollefsen i stiftelsen AksjeNorge er enig i at norske fondssparere er ganske kuule.

- Jeg er fristet til å si at aksjemarkedet er seg selv nærmest til en hver tid, og medienes oppslag reflekter det. Men jeg tror sterke overskrifter har begrenset effekt i den forstand at publikum ikke lar seg skremme til en eller annen overilt reaksjon. Og slik har det faktisk vært lenge. Folk er langt mer rasjonelle enn hva man får inntrykk av når overskrifter skriker mot oss. Folk slutter ikke å spare månedlig i aksjefond eller kaster aksjene i Orkla bare fordi aksjemarkedet synes å gå litt av hengslene en tirsdag, når onsdag forteller en helt annen historie. Å leve med noen brå kast er aksjonærer og andelseier etter hvert vant til, mener Tollefsen.

Over tid har fondssparing vært dobbelt så lonnsomt som sparing i banken. Foto: iStockphoto.com
Over tid har fondssparing vært dobbelt så lonnsomt som sparing i banken. Foto: iStockphoto.com Vis mer


DS: Men er det ikke et spesielt godt tidspunkt å kjøpe fondsandeler nå, ettersom aksjeprisene nylig er blitt korrigert?

Verken Ruud eller Tollefsen har noen tro på at vi vil klare å treffe det perfekte tidspunkt for våre fondskjøp:

- Timing er vanskelig, også for profesjonelle forvaltere. Erfaringsmessig vil de fleste mislykkes med hyppige forsøk på å treffe riktig tidspunkt for kjøp og salg av aksjefondsandeler, mener Ruud, og Tollefsen stemmer i:

- Nei, det er vel verken bedre eller dårligere enn andre tidspunkt. Og det er ikke det det dreier seg om. Timing er en risikosport de færreste behersker.

Fordi vi må

Men selv om det kan vise seg vanskelig å treffe i jakten på aksjebunnen, kan det være gyldne tider for fondskjøp for mange nordmenn nå.

Om få år kan det dessuten vise seg tvingende nødvendig å ha penger på kistebunn, eller i fondsandeler som får avkastning av globaliseringsprosessen verden er inne i.

For ikke lenge siden, pekte nemlig et forskerteam fra Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH på at norske kapitaleiere vil vinne på globaliseringsprosessen, mens gevinsten for lønnsarbeidere vil kunne bli så som så de neste 20-30 årene.

- Valutainntektene av norske investeringer vil i fremtiden fullstendig overskygge avkastningen av petroleumsfondet, mente forskerne, og pekte på at de eneste sektorene som vil sysselsette nordmenn vil være skjermet sektor, inkludert offentlig sektor, samt norsk kunnskapsintensiv industri.
Les mer om dette her.

...og fordi vi kan

Begge ekspertene mener det er et godt tidspunkt å kjøpe seg inn på når man simpelthen har penger til overs. De gode tidene i norsk økonomi tilsier med andre ord at akkurat nå er et perfekt tidspunkt å starte fondssparing for svært mange nordmenn.

Tollefsen: Når man skal begynne fondsparingen, er egentlig bare et spørsmål om når man selv føler tiden er inne for å starte en langsiktig sparing. Og her er det snakk om når man føler at man har økonomi til dette, og ikke hvordan aksjemarkedet i øyeblikket er. Den som sitter og venter på en økonomisk nedgangsperiode skal komme for da å starte aksjesparingen, venter nok forgjeves. Svært få begynner å spare når egen og landets økonomi er dårlig.

Kilde: Holbergfondene
Kilde: Holbergfondene Vis mer


- Spørsmålet man skal stille seg i dag, er dette: Kan jeg klare å avse 500 kroner til månedlig sparing denne måneden og sannsynligvis hver måned de neste 5, 6, 7 årene? Hvis svaret er ja, da er det bare å komme i gang.

Regn ut hvor rik du kan bli!

Ruud: Jeg synes heller at det beste tidspunktet å tegne fondsandeler er når du har penger til overs som du kan sette til side i minst fem år. Du bør altså investere i aksjefond ut fra egen økonomiplanlegging og uten å skjele til hva som skjer i aksjemarkedet. Det er ikke så mange nordmenn som er finansielt formuende, men de fleste av oss kan klare å sette av litt hver måned.

Og er du fortsatt ikke overbevist, så tenkt på at både grekere, tyrkere og portugisere sparer mer i fond enn Ola Nordmann.

Regn ut hvor rik du kan bli hvis du starter nå.