Gullegget: Aksjehandel uten risiko

Det er nesten for godt til å være sant, men det ER sant: Nå kan du sette pengene i aksjemarkedet uten å risikere å tape noe.

Gullegget: Aksjehandel uten risiko

  1. Her får du kjøpt aksjene

En aksjeindeksobligasjon er en spareform som passer godt for deg som har behov for å sikre sparepengene dine, samtidig som du har muligheten for en god avkastning ved å ha pengene plassert i aksjemarkedet.

Det som skiller aksjeindeksobligasjoner fra andre spareformer i aksjemarkedet, er at risikoen for tap er fjernet. Et aksjeindeksert innskudd kombinerer rentemarkedets egenskaper med aksjemarkedets gevinstmuligheter. Innskuddet gir deg en avkastning som er knyttet til utviklingen på et eller flere markeder og sektorer, i stedet for en vanlig løpende rente.

Hva er en aksjeindeksobligasjon?

Bankene utsteder aksjeindeksobligasjoner flere ganger i året, der du har mulighet til å kjøpe en andel kun i et begrenset tidsrom, i tegningsperioden. Hver enkelt aksjeindeksobligasjon har forskjellig tidshorisont, ofte fra tre til seks år. Pengene investeres i forskjellige markeder og sektorer. Børsene i Japan, Europa og USA er regionale indekser som har vært brukt mye den siste tiden, og avkastningen på aksjeindekseobligasjonen din er derfor avhengig av hvordan aksjemarkedet utvikler seg i disse landene. Et alternativ er sektorindekser som investerer innenfor enkelte bransjer, disse kan strekke seg over mange land og kontinenter. Her har medisin og teknologi vært spesielt populært de siste årene.

Garanterer for pengene dine

Selve aksjeindeksobligasjonen er en pakke som består av to deler. En obligasjonsdel, som i realiteten fungerer som et lån til utstederen, og en opsjonsdel der rentene fra obligasjonen investeres i aksjemarkedet. På denne måten vil ditt investerte beløp aldri investeres direkte i aksjemarkedet, og bankene kan garantere at du i alle tilfeller vil få tilbake ditt investerte beløp. Selvsagt fratrukket tegningsomkostningene.

Investerer lånte penger

Siden bankene garanterer for det innskutte beløpet, ønsker mange å "geare" opp innskuddet sitt. Dette betyr at de låner penger av banken med sikkerhet i aksjeindeksobligasjonen, og kjøper andeler for disse pengene. Dette betyr at du kan investere betydelige beløp fra første dag, uten å ha sparepenger tilgjengelig. Du slipper å betale avdrag på lånet, og betaler kun renter på lånet. På denne måten vil avkastningen du får av de pengene du har investert, altså renteutgiftene, bli betydelig høyere enn hvis du hadde investert hele beløpet. Skulle avkastningen på indeksen være negativ, er det du har innbetalt i renter alt du risikerer å tape.

-Mellom 50 og 60 prosent av aksjeindeksobligasjonene er lånefinansiert, forteller Anne-Helene Skottnes hos DnB Markets. Skottnes forteller også at dette har blitt en svært populær spareform blant privatkundene deres den siste tiden. Hos Verdipapirfondenes Foreningen forventer de en voldsom utvikling etter hvert som stadig flere blir kjent med denne spareformen, og bankene blir stadig ivrigere med å komme med nye aksjeindeksobligasjoner.

Høye tegningsavgifter

Denne spareformen er basert på forskjellige indekser. På grunn av dette koster det bankene svært lite å ha indeksobligasjoner. De tar derfor ikke noe årlig kurtasje for sparingen, men til gjengjeld tar de høye tegningsomkostninger. Ofte kan denne være på opp til 4% av tegningsbeløpet. Ofte opererer bankene også med minimumsinnskudd på opp til 100.000 kroner, og ofte 500.000 når du ønsker å lånefinansiere innskuddet.

Noe for deg?

Går du med planer om å plassere penger i aksjemarkedet, men har i løpet av siste tidens store variasjoner i aksjemarkeder blitt bekymret for å se pengene renne bort? Da kan absolutt aksjeindeksobligasjoner være tingen for deg. Selv om det kan virke mer komplisert enn å sette pengene i aksjefond, kan det for deg som vil redusere risikoen være et godt alternativ å kjøpe andeler i en aksjeindeksobligasjon. Ved siden av risikoen må du også vurdere om du har mulighet til å binde opp pengene dine over lengre tid. At aksjeindeksobligasjoner er et spennende og godt alternativ for mange finnes det vel ingen tvil om. Denne spareformen har blitt svært populær i utlandet, så trolig er aksjeindeksobligasjoner noe vi får høre mer om i fremtiden.