Gruppeterapi gir mindre kreftsmerter

Gruppeterapi fører ikke til at brystkreftpasienter lever lenger, men plager med smerter og depresjon kan lindres. Det viser en ny kanadisk studie.

Gruppeterapi gir mindre kreftsmerter

Gruppeterapi fører ikke til at brystkreftpasienter lever lenger, men plager med smerter og depresjon kan lindres. Det viser en ny kanadisk studie.

For noen år siden viste den amerikanske psykiateren David Spiegel at brystkreftpasienter som deltok i samtalegrupper overraskende nok levde lenger. Siden har det vært mye diskutert om det er slik at psykososiale faktorer påvirker levetiden, og hva som eventuelt kunne være de biologiske virkningsmekanismene.

I dag publiseres en ny kanadisk studie i det prestisjetunge tidsskriftet new England Journal of Medicine. Forskerne fulgte her 235 alvorlig brystkreftpasienter ved forskjellige klinikker. Av disse fikk 158 tilbud om å delta i samtalegrupper, mens 77 ikke fikk noe slikt tilbud. Resultatene viste at samtalebehandlingen ga førte ikke til at pasientene levde lenger, men de rapporterte om mindre smerter og færre psykologiske symptomer. Livskvaliteten ble med andre ord bedre. Først og fremst var det pasienter som i utgangspunktet var deprimerte som hadde nytte av samtalebehandlingen, de som ikke var deprimert eller stresset på grunn av den alvorlige sykdommen, hadde lite nytte av gruppeterapien.

HH, mozon.no 13.12.2001