Grunntips: Dette må du kontrollere

Innføringen av forhåndutfylte selvangivelser har gjort det langt enklere å få oversikt over fjorårets inntekter og skattebyrde. Det er likevel nok å passe på.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Like sikkert som at selvangivelsen skal leveres, kommer det hvert eneste år side opp og side ned med gode råd om alle fradragene du må huske på.

Dette er selvsagt viktig, men i praksis er det dessverre de færreste av oss som drar nytte av disse fradragspostene. Trykk her for å se hvorfor. Vil du gå direkte til artiklene som viser deg hvilke fradag som er aktuelle, må du trykke på lenkene til høyre.

Jobben er likevel ikke gjort

Selv om de fleste nå får selvangivelsen ferdig utfylt, er vårt råd klart:

Du må alltid gå igjennom selvangivelsen punkt for punkt.

50% feil

Sannsynligheten er nemlig opp mot 50 % for at du har noe som bør rettes opp i den forhåndsutfylte selvangivelsen.

For i fjor har Skatteetaten opplyst at de mottok rettelser på hele 1,4 millioner selvangivelser, av totalt 3,1 millioner forhåndsutfylte selvangivelser. Det betyr at du ikke kan stole blindt på tallene som er ferdigutfylt.

Feilkildene er blant annet:

  • Gale tall fra arbeidsgiver eller bankforbindelser

  • Feil ved registreringen av dataene som følge av høyt arbeidspress

Hva er det folk endrer?

- Fordeling av gjeld og gjeldsrenter mellom ektefeller er en gjenganger sier Lise Halvorsen ved Skattedirektoratet. Når det er to som ”eier” gjeld eller innskudd i en bank, vil banken oppgi bare en av dem til Skatteetatens systemer.

- Mange velger imidlertid å endre dette i de innsendte selvangivelsene. Skattemessig skal imidlertid ikke dette være nødvendig – ektefeller liknes samlet, – men folk gjør det likevel.

- Ellers er utgifter til barnepass, kjøp og salg av biler samt reiseutgifter til og fra jobb noen av gjengangerne, avslutter Halvorsen.