Gro vil ha ikke-røykende kvinner

Vi kan få en epidemi av tobakkssykdommer hos kvinner, advarer Gro Harlem Brundtland, direktør for Verdens helseorganisasjon, WHO. Rullingsrøykere har vanskeligst for å slutte.

Gro kan blant annet vise til utviklingen i Norge. Her øker nå tobakkssykdommer blant kvinner. Mange kvinner begynte å røyke i 1950- og 60-årene. Nå har de røykt så lenge at følgesykdommer som kronisk bronkitt og emfysem, hjerte-karsykdom og lungekreft slår ut for alvor. For eksempel var det for 25 år siden fem ganger flere menn enn kvinner som fikk lungekreft, i dag er det bare tre ganger så mange og forskjellen blir stadig mindre, går det fram av tall fra Kreftregisteret.

Passiv røyking er kvinnesak
I tillegg til aktiv røyking, bidrar passiv røyking til dårlig helse blant kvinner og barn.
- Passiv røyking er en kvinnesak, sier Brundtland. Følgene for helsa er alvorlige. Det alvorligste er fostre som blir passive røykere i mors liv.

Også voksne og barn er utsatt for sykdommer på grunn av passiv røyking. Risikoen for plutselig spebarnsdød, astma, bronkitt, mellomørebetennelse, forkjølelse og lungebetennelse øker. Voksne rammes blant annet av kreft og hjerte-karsykdom.

- Dør av passiv røyking

- Passiv røyking over lengre tid kan ha store helsemessige konsekvenser. Det er anslått at det bare i Norge hvert år dør 50 ikke-røykere av lungekreft. Dessuten dør årlig 300-500 ikke-røykere av hjertesykdommer som skyldes passiv røyking, sier professor Tore Sanner. Han er leder for avdeling for miljø og yrkesbetinget kreft, Institutt for Kreftforskning ved Det Norske Radiumhospital. Sammen med Erik Dybing ved Folkehelsa har Sanner skrevet en kronikk om passiv røyking som du finner .

Artikkelen fortsetter under annonsen

En av tre røyker i Norge
Internasjonalt røyker annenhver mann og rundt 12 prosent av kvinner. I Norge røyker 34 prosent av mennene og 32 prosent av kvinnene. I Sverige røyker derimto bare 23 prosent.

I Norge dør årlig om lag 7500 mennesker av røykerelaterte sykdommer, dvs. rundt 17 prosent av alle dødsfall i Norge har sammenheng med bruk av tobakk.

Mer avhengig av rulletobakk
I Norge er det til forskjell fra andre land mange som røyker rullings. Nærmere halvparten (46 prosent) av norske dagligrøykere røyker bare hjemmerullede sigaretter. Røyken fra en håndrullet sigarett inneholder omtrent dobbelt så mye tjære og nikotin som en ferdigsigarett.

En norsk undersøkelse tyder på at rulletobakk gir sterkere nikotinavhengighet enn ferdigsigaretter. Tallene viser at 32 prosent av de som røykte ferdigsigaretter, hadde forsøkt å slutte det siste året, den tilsvarende andelen blant de som rullet selv var 18 prosent.

Mozon.no, 31.05.2001