Griseceller kan stoppe diabetes

Forskere har funnet en ny kur mot diabetes type 1. Insulinproduserende celler fra griser kan muligens kurere sykdommen. Resultatene vekker oppsikt i norske fagmiljøer.

Det er et amerikansk team som står overfor et mulig gjennombrudd i forskningen rundt diabetes type 1. Forskerne transplanterte betaceller fra grisens bukspyttkjertel, og lyktes med å reversere sykdommen hos aper.

For at den samme behandlingen skal kunne virke på mennesker, er man avhengig av å finne ut hvordan cellene transplanteres uten at kroppen støter dem fra seg. Dersom forskerne finner svaret kan det gi håp til hundretusener av mennesker som er rammet av sykdommen, melder BBC News.

Tror diabetes kan kureres
Opplysningene vekker ulike reaksjoner i det norske fagmiljøet, men det råder en generell optimisme om at diabetes kan bekjempes.

Professor og tidligere avdelingsoverlege ved Rikshospitalet, Jak Jervell, kjenner ikke til forskningsrapporten, men har tro på at diabetes type 1 kan kureres en gang i fremtiden. Han stiller seg imidlertid åpen til når og hvordan det skjer.

- Vi vet at det blir meget sterke avstøtninger når celler transplanteres fra et individ til et annet, men hvis man lykkes i å finne behandling mot det, er man på god vei, sier han til Mozon.

Han legger til at det gjøres god forskning på diabetes i Norge, men ikke nok.

Store utfordringer
Seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Kjersti Skjold Rønningen, har fulgt forskningen over lang tid. Hun tror grunnen til at man ikke har kommet lenger nettopp skyldes utfordringen ved å finne en vaksine som ikke hemmer immunforsvaret.

- Når du hemmer immunforsvaret økes mottakeligheten for infeksjoner. Dessuten øker risikoen for kreft betydelig ti, femten år etter en transplantasjon, sier hun.

Forskeren forklarer at det ved en transplantasjon fra menneske til menneske forventes at man har lik vevstype for at det skal gå bra. Men hos en diabetespasient hjelper det fint lite.

- T-cellene som gjorde at du fikk diabetes i utgangspunktet er fortsatt der, og de husker at de skal drepe betaceller i all fremtid. Alle celler som endrer seg oppdages av kroppen, og skal drepes. Ved transplantasjon av celler fra dyr til menneske blir det desto vanskeligere, sier hun.

Slipper injeksjoner
- Dette er et fremskritt, men mye arbeid gjenstår før vi kan bruke behandlingen på mennesker, sier assisterende professor og forskningsleder ved Minnesota University, Bernhard Hering.

Han presiserer at det nå jobbes målrettet mot en trygg og god behandlingsmåte, og at diabetikere verden over forhåpentlig går en enklere tilværelse i møte.

- Fordelen ved transplantasjon er at diabetespasienter slipper å sette insulin ved injeksjoner. Når cellene først er tatt ut av donororganet blir de satt direkte inn i pasientens lever. Dersom det lykkes vil cellene gjøre pasienten i stand til å produsere egen insulin, som igjen vil regulere blodsukkernivået på linje med ikke-diabetikere.

Minnesota University håper å være i gang med testingen på mennesker innen 2009.

 

Mozon, 21.2.2006